Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 6-14

Article title

„Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji

Authors

Content

Title variants

EN
“The Third Meaning” – between potency of meaning and theory of interpretation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The reflection on the theory of interpretation described in this article is based on the text “The Third Meaning” by Roland Barthes. Analyzing photographs from the Eisenstein’s films Barthes tries to name a moment of surprise, which cannot be verbalized. It is possible to find a similar moment of astonishment in every act of interpretation of an artwork. That is the pre-reflective and preverbal level of interpretation, connected to the sphere of emotions, intuition and sensual perception. That is the “third sense” (significance), a special quality of the contact between the work and its viewer. The recipient is located between the direct (aesthetic) experience and (impossible to describe) cognition.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adorno Th.W. (1994), Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa.
 • Barthes R. (1971), Trzeci sens. Poszukiwania na podstawie kilku fotogramów z filmów S.N.
 • Eisensteina, przeł. R. Wyborski, „Kino” nr 11
 • Barthes R. (1999), Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa.
 • Brodski J. (1992), Znak wodny, przeł. S. Barańczak, „Zeszyty Literackie” nr 39.
 • Didi-Huberman G. (2008), Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków.
 • Helman A. (1991), Historia semiotyki filmu, t. 1, Warszawa.
 • Kłosiński K. (1999), Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthesa o muzyce, „Pamiętnik Literacki” z. 2.
 • Madej A. (1998), Fotogenia, w: A. Helman (red.), Słownik pojęć filmowych, t. 10, Kraków.
 • Markowski M.P. (1999), Szczęśliwa mitologia, czyli pragnienia semioklasty, [wstęp w:] R. Barthes, Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa.
 • Polit P. (1999), Świetliste Spotkanie. Dosłowność obrazu fotograficznego w teorii Rolanda Barthesa, „Kresy” nr 1.
 • Pontremoli E. (2006), Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, przeł. M.L. Kalinowski, Gdańsk.
 • Shusterman R. (1998), Interpretacja a rozumienie, przeł. A. Orzechowski, w: tegoż, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław.
 • Sikora S. (2004), Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin.
 • Sontag S. (1979), Przeciw interpretacji, przeł. M. Olejniczak, „Literatura na Świecie” nr 9.
 • Stiegler B. (2009), Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, przeł. J. Czudec, Kraków.
 • Tokarska-Bakir J. (2006), Syn marnotrawny; dziesięć lat później, w: B. Czajkowski (red.), Sztuka interpretacji, Wrocław.
 • Trystan L. (1975), Fotogeniczność (Próba analizy psychologicznej), w: J. Bocheńska (wybór i oprac.), Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898–1939, Wrocław.
 • Vattimo G. (2006), Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03ec7648-a339-4cc9-aa55-726e74c59a71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.