Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | Vol 1, No 1 (2016) - Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania | 89-97

Article title

Przedsiębiorczość akademicka, czyli koncepcja spółek typu spin off

Content

Title variants

EN
Academic Entrepreneurship and the concept of the spin-off company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przybliżenie genezy koncepcji przedsiębiorczości akademickiej, jej rodzajów oraz źródeł i sposobów finansowania działalności tego typu. Rozwój przedsiębiorczości nowego rodzaju zaprezentowany został w oparciu o dostępną literaturę, w odniesieniu do różnych podejść oraz tendencji wykazywanych przez ich autorów. Ten stosunkowo młody sektor ma bowiem szanse na uzyskanie jeszcze większej popularności niż obecnie, a jego rozwój z pewnością wpłynie w pozytywny sposób na funkcjonowanie gospodarki rynkowej.
EN
This publication aims to describe the genesis of the concept of academic entrepreneurship, its types, sources and ways of financing that kind of activity. The presentation of development of a new kind of entrepreneurship was based on the available literature. The different approaches and trends indicated by the authors were also taken into account. This relatively young sector has got a chance of getting more and more popular and its development will undoubtedly influence in a positive way the functioning of the market economy.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Callan, B. (2001). Generating Spin-offs: Evidence from Across the OECD. STI Review. Special Issue on Fostering High Tech Spin-offs: A Public Strategy for Innovation, 26, 13 – 56.
 • Gagat-Matuła, A., Tymoszuk, E. (2011). Przedsiębiorczość akademicka w Europie i w Polsce. W: M.W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś (red.), Przedsiębiorczość akademicka – koncepcje, formy, warunki rozwoju (s. 27 – 42). Lublin: POLIHYMNIA Sp. z o.o.
 • Głodek, P. (2005). Powstanie i finansowanie małej formy technologicznej. W: P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia (s. 16 – 20). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Hindle, K., Yencken J. (2004). Public research commercialisation, entrepreneurship and new technologybased firms: An integrated model. Technovation, 24 (10), 793 – 803.
 • Kwiotkowska, A. (2015). Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych. Warszawa: Difin SA.
 • Matusiak, K.B. (2011). Przedsiębiorstwa spin off i spin out – doświadczenia europejskie. W: R. Piwowarski (red.), Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out – przewodnik praktyczny (s. 34 – 57). Łódź: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński.
 • Nicolaou, N., Birley, S. (2003). Academic networks in tricotomous categorisation of university spinouts. Journal of Business Venturing, 18, 333 – 359.
 • Piłat, K., Walerysiak, G. (2011). Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw spin off i spin out. W: R. Piwowarski (red.), Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out – przewodnik praktyczny (s. 81 – 105). Łódź: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński.
 • Piwowarski, R. (2011). Instytucje wspierające działalność przedsiębiorstw spin off i spin out. W: R. Piwowarski (red.), Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out – przewodnik praktyczny (s. 58 – 80). Łódź: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński.
 • Roberts, E.B. (1991). Entrepreneurs in high technology: Lessons from MIT and beyond. New York: Oxford University Press.
 • Shane, S.A. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
 • Stasiak, J. (2011). Miejsce i rola przedsiębiorczości akademickiej w gospodarce rynkowej. W: R. Piwowarski (red.), Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out – przewodnik praktyczny (s. 11 – 33). Łódź: KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński.
 • Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, ost. zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 64, art. 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2481-3490

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03ecf12b-6e60-4b62-8da0-87374fbfe939
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.