PL EN


2016 | 15(22) | 55-79
Article title

Polityka zagraniczna USA a wojna i gospodarka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the content of three hypotheses, showing the specific relationship between US foreign policy, war, and economy. The research methodology is primarily the methodology of economics. Statistical correlation is presented and the causal analysis of international issues, as interpreted through the prism of US foreign policy, is conducted.
Year
Issue
Pages
55-79
Physical description
Contributors
author
References
 • Altair. Pobrane z: http://www.altair.com.pl/.
 • Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Correlates of War. Pobrane z: http://www.correlatesofwar.org/.
 • Defence24. Pobrane z: http://www.defence24.pl/.
 • Dmochowski, A. (1991). Wietnam: wojna bez zwycięzców. Wrocław: Europa.
 • Fukuyama, F. (2000). Koniec historii. Poznań: Z-sk i Spółka.
 • Gałganek, A. (1992). Zmiany w globalnym systemie międzynarodowym: supercykle i wojna hegemoniczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Górecki, T. (2011). Podstawy statystyki z przykładami w R. Legionowo: Wydawnictwo btc. Economic Report of the President. Pobrane z: http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collection.
 • action?collectionCode=ERP.
 • Huntington, S. (2007). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Muza.
 • Krupa, M. (2012). Behawioralna analiza zjawiska wojny. Społeczeństwo i Polityka, vol. 3(32).
 • Krupa, M. (2012). Matematyka w badaniach polemologicznych. Civitas Hominibus – Rocznik Filozoficzno-Społeczny, vol. 1(7).
 • Krupa, M. (2012). Międzynarodowa statystyka zjawiska wojny w kontekście teorii stosunków międzynarodowych. Horyzonty Polityki, vol. 3(4).
 • Krupa, M. (2012). Model behawioralny określający wpływ aktywności militarnej USA na globalną ilość wojen. Zeszyty Naukowe, vol. 4(89).
 • Krupa, M. (2012). The Behavioral Model Determining the Impact of the USA Military Activity on the Global Number of Wars. Scientific Quarterly, 4(89).
 • Krupa, M. (2013). Krytyczna analiza teorii stosunków międzynarodowych Hansa Joachima Morgenthaua. Społeczeństwo i Polityka, 3(36)/2013.
 • Krupa, M. (2013). Metody badawcze w obszarze polemologii. Problemy społeczne, polityczne i prawne, 903/2013.
 • Krupa, M. (2013). Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30.
 • Krupa, M. (2013). Nowożytna filozofia liberalizmu, konserwatyzmu i marksizmu w aspekcie polityki międzynarodowej i zjawiska wojny. TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, VIII/2013.
 • Krupa, M. (2013). Państwo Izraela – historia i prognoza polityczna, ekonomiczna i militarna 1960–2013, Część I – siła Izraela. Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON, 3/(8) 2013.
 • Krupa, M. (2013). Państwo Izraela – historia i prognoza polityczna, ekonomiczna i militarna 1960–2013, Część II – wojny Izraela. Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON, 4/(9) 2013.
 • Krupa, M. (2014). Cykl wojny a cykl koniunktury na przykładzie USA 1962–2007. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1(44)2014.
 • Krupa, M. (2014). Ekonomia a wojna: perspektywa ekonometryczna. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 1/2014.
 • Krupa, M. (2014). Korelacja procesów politycznych i ekonomicznych na przykładzie cykli koniunkturalnych USA. Ekonomia, 902/2014.
 • Krupa, M. (2014). Model matematyczny relacji wzrostu gospodarczego USA z prowadzonymi przez ten kraj wojnami. Ekonomia Międzynarodowa, 8.
 • Krupa, M. (2014). Państwo Izraela – historia i prognoza polityczna, ekonomiczna i militarna 1960–2013, Część III – przyszłość Izraela. Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON, 1/(10) 2014.
 • Krupa, M. (2014). Polemometria – matematyczna analiza zjawiska wojny. TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Krupa, M. (2014). Wpływ zadłużenia zagranicznego na koniunkturę gospodarczą na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej. Finanse, 4 (928).
 • Mayer, T. (1996). Prawda kontra precyzja w ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Michałek, K. (1995). Mocarstwo: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 1945– –1992. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Michałek, K. (2004). Amerykańskie stulecie: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900– –2001. Warszawa: MADA.
 • Morgenthau, H. (2010). Polityka między narodami: walka o potęgę i pokój. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Nye, S.J. (2009). Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Snarska, A. (2011). Statystyka, ekonometria, prognozowanie: ćwiczenia z Excelem. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Mess: Addison-Wesley Publishing Company.
 • Waltz, K. (2001). Man, the State, and War. Columbia: Columbia University Press.
 • World Data Bank. Pobrane z: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03efda14-7792-45c0-9fba-d5744ea0929d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.