PL EN


2011 | 17 | 243-260
Article title

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Content
Title variants
EN
Implementation of TQM system in improving the competitive position of industrial enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of each industrial enterprise is to achieve the long-term financial success. The source of that is customer satisfaction, benefits for organisation and its members. Customer is satisfied when he receives high quality product. Therefore the essential task of industrial enterprise is the continuous improvement of product quality. Realisation of TQM principles is of great importance.The TQM philosophy is an innovative way of company management. It promotes building of comprehensive, individual organisational culture of enterprise with common aims and values. The change of philosophy of thinking and workers concentration on high quality products manufacturing are the principal factors which influence the increase of company’s operations. Only these workers who are qualified and conscious about company’s mission as well as internal and external dependencies, can work effectively.
Contributors
 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Bank J., 1997, Zarządzanie przez jakość, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Bergman B., Klefsjö B., 2003, Quality, from Customer Needs to Customer satisfaction, Lund.
 • Bonstingl J.J., 1995, Szkoły jakości, Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN, Warszawa.
 • Chować E., 2003, Kapitał pracowniczy w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wykreowanej na bazie TQM, Problemy Jakości, nr 4.
 • Hamrol A., Mantura W., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
 • Hill T., 1991, Production and operations management, Cambridge.
 • Karaszewski R., 1999, Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń.
 • Karaszewski R., 2001, TQM teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń.
 • Karaszewski R., Buszko M., 2002, TQM a kultura organizacyjna, Problemy Jakości, nr 1.
 • Oakland J.S., 2004, Oakland on Quality Management, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, 2006, red. J. Łańcucki, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Polska Nagroda Jakości, 2002.
 • Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Steinbeck H.H., 1998, TQM Kompleksowe Zarządzanie Jakością, Placet, Warszawa.
 • Szczepańska K., 2009, Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03f672d7-9d46-492a-9fcf-4671732e7227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.