Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 41 | 9(486) | 18-21

Article title

Metodologia identyfikacji zawodów kluczowych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Methodology of identyfying key occupations from the local labour market perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano nowy sposób identyfikacji zawodów deficytowych oraz tych, na które jest największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Algorytm polega na ilościowej syntezie danych o popycie na pracę pochodzących z różnych źródeł. W analizie wykorzystano wyniki badania pracodawców, sprawozdania agencji zatrudnienia, dane o ofertach internetowych oraz statystyki PSZ na przykładzie województwa pomorskiego. Podejście to pozwala uniknąć części niedoskonałości charakterystycznych dla dotychczas stosowanych metod. Proponowana metodologia może być używana jako narzędzie diagnostyczne sytuacji na lokalnym rynku pracy, pozwalając uzyskać informacje niezbędne dla przeciwdziałania strukturalnemu niedopasowaniu popytu i podaży pracy.
EN
In this paper we present a new approach to identifying key occupations in two dimensions: scarcity and demand. The proposed methodology is based on statistical synthesis of data collected from employers, employment agencies, internet job offers and official statistics of Public Employment Services (PES). The analyses were conducted on the example of Pomerania labour market. This approach allows to avoid the typical shortcomings of currently used methods. It appears that the proposed methodology can be successfully used as a tool for diagnosing situation in the local labour market and it allows for obtaining information which is essential for reducing structural mismatch on the labour market.

Year

Volume

41

Issue

Pages

18-21

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03f94b2f-dfee-4119-9c15-b412fa2dd03c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.