Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 475 | 33-44

Article title

Wydatki gospodarstw 50+ na zagospodarowanie czasu wolnego – analiza statystyczna

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem badań, których wyniki zamieszczono w artykule, jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków związanych z zagospodarowywaniem czasu wolnego. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo-wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20 607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. W badaniu stwierdzono istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotne okazały się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, subiektywna oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenie i wiek głowy gospodarstwa domowego.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03fd04c1-90cb-44a5-8848-fcfbf793b224
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.