PL EN


2017 | 475 | 33-44
Article title

Wydatki gospodarstw 50+ na zagospodarowanie czasu wolnego – analiza statystyczna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badań, których wyniki zamieszczono w artykule, jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków związanych z zagospodarowywaniem czasu wolnego. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo-wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20 607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. W badaniu stwierdzono istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotne okazały się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, subiektywna oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenie i wiek głowy gospodarstwa domowego.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03fd04c1-90cb-44a5-8848-fcfbf793b224
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.