PL EN


2011 | 5(12) | 133-138
Article title

Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
recenzja
Keywords
Year
Volume
Pages
133-138
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Ciżewska E., Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010, s. 11-12, 15.
  • Ciżewska E., Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010, s. 13, 133, 231, 249, 327-328, 341.
  • Gawin D., „Solidarność” — republikańska rewolucja Polaków, [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedizctwo „Solidarności” po dwudziestu latach, red. D. Gawin, Warszawa 2002.
  • Gawin D., Serpień 1980 w świetle tradycji republikańskiej, [w:] Solidarność: wydarzenie — konsekwencje — pamięć, red. A. Sułek, Warszawa 2006.
  • Skinner Q., Liberty before liberalism, Cambridge 1997.
  • Sulllivan W., Reconstructing Public Philosophy, Berkeley 1982, s. 90.
  • Szacki J., Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Kraków 1997, s. 17.
  • Śpiewak P., Alexis de Tocqueville i Hannah Arendt o „Solidarności”, [w:] P. Śpiewak, Ideologie i obywatele, Warszawa 1991. Z. Krasnodębski, Rzeczpospolita dobrem wspólnym, [w:] Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04043d53-f586-470c-9694-9de51029d09a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.