Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 120-132

Article title

Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej i jej wpływ na współczesną konsumpcję

Authors

Content

Title variants

EN
Pro-export Strategy of Development of South Korea in the Period of Rules of General Park Chung Hee in 1961-1979

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wykazanie, że wzrost eksportu był kluczowy dla koreańskiego przyspieszonego rozwoju gospodarczego w latach 60. i 70. XX wieku ze względu na trzy podstawowe funkcje. Przychody z eksportu umożliwiały import technologii, dóbr kapitałowych i półproduktów niezbędnych do realizacji kolejnych etapów rozwoju przemysłu. Konkurowanie dóbr koreańskich na rynkach międzynarodowych wymuszało stały wzrost produktywności i poprawę jakości produkcji. Masowa sprzedaż za granicę pozwalała na produkcję z wykorzystaniem efektów skali niemożliwych do realizacji w kraju ze względu na mały rynek wewnętrzny. W artykule pokazano, jak państwo planowało rozwój eksportu i wprowadzało go w życie. Omówiono rezultaty strategii proeksportowej, która zaowocowała awansem od gospodarki na najniższym poziomie rozwoju do poziomu średnio zaawansowanego. Zaznaczono przy tym, że sukces gospodarczy wywołany strategią proeksportową nie od razu przełożył się na znaczącą poprawę życia przeciętnych obywateli.
EN
An aim of the article is to show that growth of exports was key one for the Korean accelerated economic development in the 1960s and 1970s in terms of three basic functions. Export proceeds enabled imports of technologies, capital goods and intermediate products indispensable for implementation of subsequent stages of industrial development. Korean goods competition in international markets forced a permanent growth of productivity and improvement of production quality. Mass sales abroad allowed production with the use of economies of scale impossible to achieve in the country due to a small internal market. In her article, the author showed how the state planned development of exports and implemented it. She discussed the results of the pro-export strategy which had resulted in an advancement from the economy at the lowest level of development to the medium-advanced level. She also noted that the economic success triggered by the pro-export strategy was not translated at once into a significant improvement of life of average citizens.

Year

Issue

Pages

120-132

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04076373-a4ba-47f5-869e-8504e7077712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.