PL EN


2013 | 168 | 139-151
Article title

Sprawność zarządzania instytucjami kultury

Content
Title variants
EN
The Efficiency of Management of Cultural Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cultural activity undertaken by public cultural institutions is very complex. This causes several problems in assessing effectiveness of such organizations. The aim of this paper is to indicate a theoretical framework of effectiveness, adjusted to the specificity of this sector. The article presents a brief review of basic theoretical frameworks of effectiveness, including their critic. The concept indicated as most appropriate for cultural institutions is effectiveness based on agathos concept. In order to include the specificity of culture sector it was supplemented by defining crucial dimensions of mission in cultural institutions. One of the most important conclusions is, that indicated theoretical framework of effectiveness may be used also for public and nonprofit organizations.
Year
Volume
168
Pages
139-151
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z.: Życie na przemiał. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 • Bielski M.: Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Burszta W.: Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
 • Czarniawska B: Trochę inna teoria organizacji. Poltext, Warszawa 2010.
 • Denzin N., Lincoln Y.: Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: Metody badań jakościowych. T. 1. Red. N. Denzin, Y. Lincoln. PWN, Warszawa 2009.
 • Drucker P.: Menedżer skuteczny. MT Biznes, Warszawa 2004.
 • Drucker P.: Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny NGOs, Warszawa 1995.
 • Gainer B., Padanyi P.: Applying the Marketing Concept to Cultural Organizations: An Empirical Study of the Relationship Between Market Orientation and Performance. "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2002, Vol. 7, No. 2.
 • Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
 • Hausner J.: Zarządzanie publiczne. Scholar, Warszawa 2008. Huntington S.: Zderzenie cywilizacji. Muza S.A., Warszawa 2008. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na funkcjonowanie instytucji kultury prowadzonych przez samorządy województw. NIK, Łódź 2004 Jaroszewicz G.: Wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych. "EBIB" 2010, nr 2 (111).
 • Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. Książka i Życie, Warszawa 1977. Koniec pewnej historii. Rozmowa Jacka Żakowskiego z F. Fukuyamą. "Polityka" 2010, nr 42(2778).
 • Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa 2003.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 • Kożuch B.: Nauka o organizacji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 • Krug K., Weinberg C.: Mission, Money, and Merit: Strategic Decision Making by Nonprofit Managers. "Nonprofit Management & Leadership" 2004, Vol. 14, No. 3.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1994.
 • Kulikowska-Pawlak M.: Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar. W: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie ochrony zdrowia. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2010.
 • Lewandowski M.: Sprawność zarządzania z perspektywy humanistycznej. "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 1.
 • Lewandowski M.: W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą. W: Zarządzanie w kulturze. T. 11. Red. E. Kocój. WUJ, Kraków 2010.
 • Lewandowski M.: Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury. Wydawnictwo Con Arte, Katowice 2011.
 • MacIntyre A.: Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Markiel K.: Syndrom odpowiedzialności. Optyka samorządowa - Małopolska. W: Kultura - gospodarka - media. Ogólnopolski kongres. Red. E. Orzechowski. Centrum Animacji Kultury, Kraków 2002.
 • Noworól A.: Model zarządzania terytorialnego. W: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Red. B. Kożuch, T. Markowski. FWZ, Białystok 2005.
 • Noworól A.: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. WUJ, Kraków 2007.
 • Parker M.: Utopia and the Organizational Imagination: Outopia. W: Utopia and Organization. Ed. M. Parker. Blackwell Publishing, Oxford 2002. Prawelska-Skrzypek G.: Polityka kulturalna polskich samorządów. WUJ, Kraków 2003.
 • Reevs M.: Measuring the Economic and Social Impact of the Arts: A Review. The Arts Council of England, 2002. http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents /publications/340.pdf (20.10.2010).
 • Rozhin A.: Raport o stanie polskiego teatru. ZASP, Warszawa 2003.
 • Sułkowski Ł.: Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2005.
 • Turbide J., Laurin C.: Performance Measurement in the Arts Sector: The Case of the Performing Arts. "International Journal of Arts Management" 2009, Vol. 11, No. 2.
 • Zoom na domy kultury. Towarzystwo inicjatyw twórczych "ę", Warszawa 2009.
 • Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-040dbe5a-9f00-4592-bbaa-765bc3382fc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.