Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 146-151

Article title

Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych

Authors

Content

Title variants

EN
Control features expected from management personnel in emergency situations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane osobom zarządzającym w sytuacjach kryzysowych, również dotyczące ich osobowości. Przeanalizowano ich osobowość w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości. Wskazano pożądane u tych osób wartości tych cech ze względu na ich efektywne funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych.
EN
Requirements expected from management personnel in emergency situations are discussed in the paper, including those related to their personalities. Management personnel personalities were analyzed in the context of constant individual personality traits. Desired value levels of those traits were identified with regard to the efficiency of their professional performance in emergency situations

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

146-151

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author

References

  • Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa.
  • Penc J. (2007), Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania, funkcje i reguły gry, Szczytno.
  • Penc J. (2010), Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Warszawa.
  • Skrabacz A. (2006), Ochrona ludności w Polsce w XXI wieku, Tarnów.
  • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Kraków.
  • Wilsz J. (2012), Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Częstochowa.
  • Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Warszawa.
  • Ziarko J., Walas-Trębacz J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-041428da-d2c3-456c-81ce-f4a82e81f2d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.