PL EN


2013 | 4 | 1 | 146-151
Article title

Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych

Authors
Content
Title variants
EN
Control features expected from management personnel in emergency situations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane osobom zarządzającym w sytuacjach kryzysowych, również dotyczące ich osobowości. Przeanalizowano ich osobowość w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości. Wskazano pożądane u tych osób wartości tych cech ze względu na ich efektywne funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych.
EN
Requirements expected from management personnel in emergency situations are discussed in the paper, including those related to their personalities. Management personnel personalities were analyzed in the context of constant individual personality traits. Desired value levels of those traits were identified with regard to the efficiency of their professional performance in emergency situations
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
146-151
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
  • Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa.
  • Penc J. (2007), Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania, funkcje i reguły gry, Szczytno.
  • Penc J. (2010), Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Warszawa.
  • Skrabacz A. (2006), Ochrona ludności w Polsce w XXI wieku, Tarnów.
  • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Kraków.
  • Wilsz J. (2012), Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Częstochowa.
  • Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Warszawa.
  • Ziarko J., Walas-Trębacz J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-041428da-d2c3-456c-81ce-f4a82e81f2d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.