Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 358-369

Article title

Czułam się bardzo samotna w każdym razie… Portrety nauczycielskiej samotności

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka charakteryzuje biografie zawodowe początkujących nauczycieli. W odwołaniu do przeprowadzonych badań jakościowych omawia różne wymiary doświadczanej przez nauczycieli samotności w radzeniu sobie z wymaganiami zawodu. Wywód ilustruje narracjami nauczycieli.

Year

Issue

2

Pages

358-369

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.) (2010). Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy. Studium teoretyczno-empiryczne. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (2011). Kapitał społeczny w szkołach rożnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Jaskulska S., Marciniak M., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K. (2013). Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza-interpretacje-konteksty. Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Huberman M. (1991). Der berufliche Lebenszyklus von Lehrern: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. W: E. Terhart (red.), Unterrichten als Beruf. Neuere amerikanische und englische Arbeiten zur Berufskultur und Berufsbiografie von Lehrerinnen und Lehrern. Koln u.a.: Bohlau.
 • Madalińska-Michalak J. (red.) (2018). Przywództwo nauczycieli. Obszary: przywództwo edukacyjne i zmiana, przywództwo nauczycieli – perspektywy i inspiracje, przywództwo nauczycieli – perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Nowosad I. (2019). Kultura szkoły w rozwoju szkoły. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Rożnowski B. (2011). Przejście z systemu edukacji na rynek pracy i jego uwarunkowania. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Wawrzyniak-Beszterda R. (2019). Kapitał społeczny szkoły. Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Wiłkomirska A. (2011). Awans zawodowy nauczycieli – „brzydkie kaczątko” reformy edukacji”. Studia Pedagogiczne, 64, 159–171.
 • Wiłkomirska A., Zielińska A. (2013). Ocena systemu zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-041a876a-9fb2-4e63-a075-88ddb2d015cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.