Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 54 | 329-347

Article title

Akademicki Związek św. Bonifacego w Braniewie w drugiej połowie XIX wieku

Authors

Content

Title variants

EN
THE ACADEMIC BONIFACE ASSOCIATION IN BRANIEWO IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Akademicki Związek św. Bonifacego w Braniewie (Akademischer Bonifatiusverein) erygowano 25 października 1887 r. z inicjatywy Bernharda Oestreicha. Wstąpiło wówczas do niego 28 kleryków Seminarium Duchownego w Braniewie. Celem działania tej organizacji było zadośćuczynienie duchowym i materialnym potrzebom katolików żyjących w diasporze. Protektorat nad tym związkiem objął od semestru zimowego 1887/1888 ks. prof. Franz Dittrich. Członkami honorowymi tej organizacji byli przeważnie wykładowcy Liceum Hosianum oraz animatorzy Seminarium Duchownego. Członkiem zwyczajnym mógł stać się każdy kleryk tego seminarium, natomiast nadzwyczajnym – jego absolwent. Fundusze na cele statutowe związku pozyskiwano ze składek członkowskich oraz z przychodów nadzwyczajnych (sprzedaż znaczków pocztowych, piwa, donacje za przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne itp.). Dzięki nim wspierano ośrodki akademickie w Halle, Kilonii, Berlinie itd. W 1888 r. postanowiono, że 1/3 zebranych środków finansowych tego braniewskiego związku zostanie przekazana na placówki duszpasterskie diecezji warmińskiej. Odtąd jego beneficjentami była m.in. Święta Siekierka, Górowo Iławeckie, Kętrzyn, Ełk i Gołdap.
EN
The Academic Boniface Association in Braniewo (Akademischer Bonifatiusverein) was founded on 25 October 1887 on the initiative of Bernhard Oestreich. At that time, 28 students of the Seminary in Braniewo joined it. The purpose of the organization was to fulfil the spiritual and financial needs of Catholics living in diaspora. Rev. Prof. Franz Dittrich became a protector of the association, starting from the winter term of 1887-1888. The lecturers of the Lyceum Hosianum and animators of the Seminary were usually honorary members of the organization. Any student of the Seminary could be an ordinary member, and any graduate could be an extraordinary member. The funds for the statutory objectives of the association were obtained by collecting membership fees as well as from extraordinary revenues (selling stamps and beer, donations for theatre performances, concerts etc.). Thanks to them, academic centres in Halle, Kiel, Berlin etc. were supported. In 1888 it was decided that one third of the collected financial resources of the Braniewo association would be transferred to the pastoral institutions of the Bishopric of Warmia. Since then, Święta Siekierka, Górowo Iławeckie, Kętrzyn, Ełk and Gołdap have been among its beneficiaries.

Year

Issue

54

Pages

329-347

Physical description

Contributors

 • Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

 • [Keuchel J.], Die Geschichte des Akademischen Bonifatius-Vereines zu Braunsberg. Ein Denkblatt zur zehnjährigen Stiftungsfeier, Braunsberg 1898.
 • Chłosta J., Augustyn Bludau, w: S. Achremczyk (red.), Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, s. 429.
 • Grunau G., Braunsberg, AB-C 1891, nr 17.
 • Heinrich J., Braunsberg, AB-C 1892, nr 18.
 • Jodkowski M., Stowarzyszenie świętych Bonifacego i Wojciecha w diecezji warmińskiej w XIX wieku, w: J. Kiełbik (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, Olsztyn 2016, s. 95-96.
 • Kleffner A.I., Geschichte des Bonifatius-Vereins. 1849-1899, w: A.I. Kleffner, F.W. Woker (red.), Der Bonifatius-Verein. Seine Geschichte, seine Arbeit und sein Arbeitsfeld 1849-1899. Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Vereins, Paderborn 1899, s. 84-86.
 • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004.
 • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 2, Słownik, Olsztyn 2003, s. 199.
 • Plagge J., Der Kirchenbau in Kiel, AB-C 1891, nr 17.
 • Poschmann P., Braunsberg, AB-C 1894, nr 21.
 • Protokoll der General-Versammlung der Akad. Bonifatius-Vereine zu Mainz, AB-C 1892, nr 19.
 • Protokoll der General-Versammlung der Akad. St. Bonifatius-Vereine zu München, am 26. u. 27. August 1895, AB-C 1896, nr 25.
 • Protokoll der Generalversammlung der Akademischen St. Bonifatius-Vereine zu Krefeld am 22. August 1898, AB-C 1899, nr 31.
 • Reichelt M., Braunsberg, AB-C 1888, nr 10, szp. 322.
 • Reimann H., Braunsberg, AB-C 1892, nr 19.
 • Reimann H., Braunsberg, AB-C 1893, nr 20.
 • Romahn P., Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927.
 • Schürer A., Vorortsbericht, Akademische Bonifatius-Korrespondenz 1898, nr 30.
 • Sokołowska E.A., Organizacje społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848-1914, Szczytno 2014.
 • Statistik der Akademischen Bonifatius-Vereine, AB-C 1898, nr 30; 1899, nr 31, 32; 1900, nr 33, 34.
 • Statistik der Akademischen Bonifatius-Vereine. Wintersemester 1899/1900, AB-C 1900, nr 34.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-041dbec0-58b8-45d4-ab37-2408a560ece1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.