PL EN


2011 | 47 | 4 | 31-50
Article title

Racjonalność nauki. Racjonalność Utopii

Authors
Title variants
EN
Rationality of science. Rationality of Utopia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauka i utopia są wytworami ludzkiego rozumu i w sensie ontycznym są bytami racjonalnymi. Racjonalność utopii sprowadza się do jej koherencji. Racjonalność nauki jest tożsama z racjonalnością poznania, tzn. z przedmiotowym uzasadnieniem.
EN
Science and utopia are products of a human mind and in ontic sense they are rational beings. The rationality of utopia comes down to it’s coherence. The rationality of a science is identical with the rationality of cognition, i.e. with the objective justification.
Keywords
Year
Volume
47
Issue
4
Pages
31-50
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-042034d6-f1b4-48a0-9dc1-7ac700d3b287
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.