PL EN


2012 | 1 | 133-143
Article title

Innowacyjność jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Innovativeness: A Prerequisite for Business-Competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uzasadniono potrzebę innowacyjnego podchodzenia do rozwiązywania zagadnień technologicznych, technicznych i organizacyjno-ekonomicznych w podmiotach gospodarki rynkowej. Wiąże się to z wchodzeniem naszego kraju na rynki Wspólnot Europejskich oraz tamtych krajów na rynek polski. Stąd w opracowaniu omówiono w ujęciu teoretycznym znaczenie i klasyfikację procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W praktycznym ujęciu tego problemu posłużono się przykładem wdrożenia nowego produktu – chleba sojowego – w wybranym zakładzie piekarskim. Badana piekarnia przyjęła strategię kreowania zmian, poprzedzonych tworzeniem nowych potrzeb klienta. W opracowaniu przedstawiono przebieg prac nad nowym produktem, uwzględniając fazy koncepcji, akceptacji, czynności pilotowych, oraz uruchomienia produkcji i sprzedaży.
EN
The access of Poland to the European Community market and the stream of EU merchandise into Poland calls for the necessity of innovative approaches for the solution of technological, technical and economical problems in various spheres of the free market economy . This paper presents a theoretical approach to the importance and classification of novel business practice. For practical purposes we analyzed the implementation of a new product- soy bread- in the products-on-offer list of a random bakery. Our observational research focused on the strategies of effectuating changes following the launch of a pull- strategy. This paper presents the complete scale of activities, encompassing the phase of conceptual design, getting the go-ahead, pilot projects, production start to sales and distribution.
Year
Issue
1
Pages
133-143
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
  • Bednarski A., Szlendak J., Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Zarządzania, Toruń 1997.
  • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
  • Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
  • Lubomirska J., „Kulisy Warmii i Mazur”, 24.02-2.03.2001.
  • Pasternak K., Grzybowska B., Efekty i uwarunkowania aktywności innowacyjnej krajowych przetworów żywności. „Przemysł Spożywczy” 1999 nr 1.
  • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
  • Spychała M., Zarys prawa europejskiego, „Kulisy Warmii i Mazur” 17-23.03.2001.
  • Stachowski T., Jakość produktu jako warunek konkurencyjności na rynku żywnościowym, [w:] Problemy ekonomiki transgranicznej. Materiały z konferencji naukowej, Kętrzyn 27 maja 2000 r., WSIiE TWP, Olsztyn 2000.
  • Wołejszo K., Innowacja produktowa na przykładzie chleba sojowego. Maszynopis pracy magisterskiej. Katedra Ekonomiki Przemysłu Spożywczego UWM w Olsztynie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04209ea7-d848-4d05-bed3-404fd95defe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.