PL EN


2014 | 7 | 1(12) | 75-88
Article title

Promocja książki i czytelnictwa w „Teleexpressie”

Content
Title variants
EN
The Promotion of Books and Readership in Polish News Programme “Teleexpress”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Telewizja zdaje się być dogodnym obszarem do prowadzenia promocji książki i czytelnictwa. Do tego celu, poza programami stricte książkowymi, wykorzystuje się m.in. programy informacyjne, np. „Teleexpress”, w którym od 2005 r. w środy wydziela się „Teleexpressowy przedział literacki”. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak promuje się książki w „Teleexpressowym przedziale literackim”? Analizy oparto o odcinki programu wyemitowane w latach 2005-2007. W tym około jednominutowym bloku „Teleexpressu” zastosowano prostą w strukturze akcję promującą książki i czytelnictwo, która we wszystkich odcinkach przebiegała podobnie. Całość stanowiła struktura składająca się z trzech części. Delimitację kolejnych części wyznaczały wypowiedzi gospodarza „Teleexpressu”, narratora oraz autora książki. W wypowiedziach wartościowaniu poddawano „autora”, „dzieło” i „odbiorcę”. W programie prezentowano przede wszystkim prozę lekką oraz twórczość popularnych autorów. „Teleexpressowy przedział literacki” przeznaczony był dla wszystkich telewidzów „Teleexpressu”, a jego głównym celem było zachęcanie do czytania.
EN
Television seems to be a convenient medium to promote books and readership. In Polish public television, besides programmes dedicated specifically to books, news programmes also attempt to arouse public interest in reading. Since 2005, every Wednesday the popular news programme “Teleexpress” has been presenting special features dedicated to promotion of books (“Teleexpressowy przedział lieracki”). The article attempts to answer the question of how books are promoted in these weekly features. The analysis is based on episodes from the years 2005 to 2007. Despite limited time (approximately one minute), every episode involved simple yet efficient promotion of books and readership. The structure of each episode consisted of three parts: statements made by the host of “Teleexpress”, comments made by narrator and remarks by the author of the book in question. The programme is designed for general public and presents mainly light prose and popular writers. Its main objective is to encourage the viewers to read books.
Year
Volume
7
Issue
Pages
75-88
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Bruner Jerome Seymour, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, Warszawa 1978.
 • Cwalina Wojciech, Interakcje paraspołeczne między widzami a osobami prowadzącymi programy telewizyjne, [w:] Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, pod red. Piotra Francuza, Lublin 1999, s. 53–78.
 • Franaszek Andrzej, Książki w tygodniku, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 50, s. 14–17.
 • Gołębiewski Łukasz, Frołow Kuba, Waszczyk Paweł, Rynek książki w Polsce 2010, Warszawa 2010.
 • Godzic Wiesław, Telewizja jako kultura, Kraków 2002.
 • Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. Elżbiety Tabakowskiej, Kraków 2001.
 • Kotuła Sebastian, Przegląd telewizyjnych programów o książkach, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 27, s. 17–19.
 • Kotuła Sebastian, Czy programy telewizyjne o książkach mogą być przedmiotem zainteresowań bibliologii?, [w:] Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej, pod red. Doroty Degen, Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009, s. 237–244.
 • Krzyśko Maria, Jakim odbiorcą treści telewizyjnych jest młodzież?, [w:] III Międzynarodowa Konferencja „Media a edukacja”, pod red. Wacława Stykowskiego, Poznań 2000, s. 130–139.
 • Loewe Iwona, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.
 • Mielczarek Tomasz, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007.
 • Przybysz-Stawska Magdalena, „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Łódź 2006.
 • Rostocki Andrzej, Sułkowski Bogusław, Bestseller polski, bestseller światowy, „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 5, s. 37–48.
 • Straus Grażyna, Wolff Katarzyna, Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki w Polsce w 1992, Warszawa 1996.
 • Straus Grażyna, Wolff Katarzyna, Wierny Sebastian, Książka na początku wieku. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2002 roku, Warszawa 2004.
 • Szydłowska Emilia, Książka w mediach, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004, nr 4, s. 50–52.
 • Wnuk-Lipiński Edmund, Wnuk-Lipińska Elżbieta, Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Warszawa 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04221680-4d1e-42d2-a1ec-7266dced23cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.