PL EN


Journal
2014 | 16 | 215-220
Article title

Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych

Authors
Content
Title variants
EN
Evolution of levying a tax on incomes of clergy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowania ma na celu przybliżenie systemu opodatkowania osób duchownych w Polsce. Przedstawia ewolucję opodatkowania duchownych w okresie od II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Ponadto ilustruje przewidziane prawem możliwości rozliczania się osób duchownych ze swego dochodu z fiskusem, zwracając szczególną uwagę na najbardziej popularne rozwiązanie wybierane przez duchownych- uiszczanie kwartalnego podatku w formie ryczałtu od dochodów osób duchownych, stawki i procedurę przewidziane dla tej formy opodatkowania.
EN
This study aims to bring the system of taxation of the clergy in Poland. It presents the evolution of the taxation of the clergy in the period since World War II to the present day. In addition, it illustrates the possible legally stipulated ways of calculating income tax for the clergy, and paying particular attention to the most popular choice by the clergy - the quarterly payment of a lump sum tax on their income and the rates and procedure prescribed for this form of taxation.
Journal
Year
Volume
16
Pages
215-220
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Babiarz S., Bogucki S., Dumas A., Pęk R., Presnarowicz S., Pustuł S., „Ryczałty w prawie podatkowym”, Lexis Nexis, Warszawa 2012
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., „Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Komentarz”, ABC, Warszawa 2011 r.;
 • Etel L., „Czy Kościoły i księża płacą w Polsce podatki?”, Przegląd Podatkowy” 2002, nr 6;
 • Etel L., Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., „Prawo podatkowe”, Difin, Warszawa 2005,
 • Patyk J., „Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych”, TNOIK, Toruń 2008.
 • Tyrakowski M., „Opodatkowanie Dochodów Kościoła Katolickiego w Polsce”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005
 • Dekret „o podatku dochodowym” z dnia 8 stycznia 1946 r., Dz.U. z 1947 nr 25 poz.99
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. „o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych”,
 • Dz.U. 1949 nr 40 poz. 292
 • Okólnik Ministerstwa Finansów nr PO 23/57 z dnia 9 października 1957, dot. „zgłaszania przez duchownych obowiązku podatkowego w podatku dochodowym” , Dz.Urz. Min. Fin. Nr 9, poz.31
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r., „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania” Dz.U.2005.231.1965 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 listopada 1998 r. „o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.” Dz.U.1998.144.930 ze zm.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1992r., sygn. I KZP 1/92
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Łodzi, z dnia 31 sierpnia 1999 r., sygn. I SA/Łd 1365/97
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. I SA/Op 531/13
 • Tabela nr 1 - załącznik nr 5 do ustawy z dnia 27 listopada 1998 r. „o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.” Dz.U.1998.144.930 ze zm.
 • Tabela nr 2 - załącznik nr 6 do ustawy z dnia 27 listopada 1998 r. „o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.” Dz.U.1998.144.930 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04230a39-ac96-49ee-b3e0-ea52a47639d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.