Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 33 | 1-19

Article title

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

Authors

Content

Title variants

EN
IMPLEMENTATION OF CLOUD COMPUTATING IN HEALTHCARE SECTOR

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Warto zauważyć, że użytkowanie tradycyjnych modeli dostarczania usług z zakresu Technologii Informacyjnych powoli aczkolwiek definitywnie dobiega końca, co umożliwia korzystanie z innowacyjnych modeli dostarczania usług komunalnych. Dlatego tak istotne jest bliższe przyjrzenie się kwestii nowych modeli dostarczania usług informacyjnych. Jednym z takich modeli jest stosunkowo niedawno opracowana technologia chmur obliczeniowych, która daje wiele możliwości zastosowania. Artykuł skupia się na próbie wyjaśnienia istoty chmur obliczeniowych i – co jest głównym zamierzeniem – pokazaniu potencjalnych zastosowań tej technologii w sektorze ochrony zdrowia. Istnieje bowiem kilka typów chmur obliczeniowych, które mogą być stosowane na różne sposoby. Należy zwrócić uwagę, że w niniejszym artykule techniczne aspekty chmur obliczeniowych zostały tylko krótko opracowane, żeby pomóc w zrozumieniu tej technologii.
EN
The use of traditional models that provide IT services is gradually coming to an end and that process makes it possible to take advantage of the innovative models of community service provision. Thus, it is crucial to look closer at the new models of information services provision. Cloud computing, which has been developed fairly recently and provides numerous application opportunities, is one of such models. The article is an attempt to explain the idea of cloud computing and – which is the main objective – to present potential applications of that technology in the healthcare sector as there are several types of cloud computing that may be used in various ways. It should be emphasized that the article presents the technical aspects of cloud computing only to the extent that is necessary to help understand this technology.

Year

Issue

33

Pages

1-19

Physical description

Dates

issued
2014-09-30

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

References

 • Alleweldt F., Kara S. i wsp., Chmury obliczeniowe – ekspertyza, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski, Bruksela 2012.
 • Chmura obliczeniowa też do wykorzystania w informatyzacji sektora zdrowotnego, Rynek Zdrowia, 27.09.2011 r., www.rynekzdrowia.pl.
 • Cieśla S., Helbing T., Raport: prawne aspekty cloud computing, www.prawnik.pl.
 • Gruman G., Knorr E., What cloud computing really means, www.infoworld.com.
 • Kędziora M., Co to jest chmura (cloud computng)?, blogs.technet.com.
 • Kuropaś D., Uroki bujania w obłokach, Rynek Zdrowia, 28.06.2012 r., www.rynekzdrowia.pl.
 • Małyszko M., SAAS jako metoda świadczenia e-usług, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Matoga A., Waluś N., Cloud computing, www.student.agh.edu.pl.
 • Mell P., Grance T., The NIST definition of cloud computing (draft), Gathersburg 2011, www.predeveloper.att.com.
 • Natonal Institute of Standards and Technology, www.nist.gov.
 • Nyczaj K., Jak bezpiecznie archiwizować elektroniczną dokumentację medyczną, „Serwis kadry zarządzającej ZOZ”, październik 2011 r., nr 23.
 • Serafinowicz A., Nie błądzić w chmurach, www.pclab.pl.
 • Sierota K., Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Zintegrowana odpowiedzialność (cz. 1), „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” 2010, nr 9.
 • Technologie informacyjne, www.old.stat.gov.pl/gus.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04240fcc-6265-4a04-9e19-551eb05ec129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.