Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 30 | 59-73

Article title

Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego

Title variants

EN
Fingers count – the role of finger counting in adult numerical cognition

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Liczenie na palcach jest obecne w większości kultur i odgrywa ważną rolę w poznaniu matematycznym u osób dorosłych. Wywarło ono także wpływ na ukształtowanie się matematyki w obecnej formie. Dane neuropsychologiczne i wyniki badań z wykorzystaniem metod neuroobrazowania wskazują na wzajemne powiązania między mózgową reprezentacją liczb i reprezentacją palców. Liczenie na palcach jest wykorzystywane w niektórych przypadkach przez osoby dorosłe jako strategia mająca na celu odciążenie pamięci roboczej, np. podczas obliczeń kalendarzowych. Mimo powszechności tej praktyki, zaobserwować można bardzo duże zróżnicowanie międzykulturowe i międzyosobnicze w jej zakresie. Poza znaczeniem dla psychologii poznania matematycznego, badania nad liczeniem na palcach mogą służyć weryfikacji hipotez w zakresie ucieleśnionego poznania, ujawniając cielesne ugruntowanie pojęć abstrakcyjnych.
EN
Finger counting being present in vast majority of cultures, plays very important role in the mathematical cognition. The practice of finger counting had large impact on the development of mathematics in a form we all know. Both neuropsychological studies and recent developments in cognitive neuroscience show close relationship between numerical and finger representations. Educated adults sometimes use finger counting as a backup strategy in order to reduce working memory load e.g. in calendar calculations. Despite commonness of finger counting, there are considerable between cultural and interindividual differences in finger counting. Apart from its role in numerical cognition, relations between number representations and fingers lend strong support to the embodied cognition hypotheses showing clearly that abstract concepts of numbers are anchored in bodily representations.

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Kraków, Poland
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Kraków, Poland
author
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-042930c2-5517-44c1-97aa-ce3f2e8233e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.