Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(61) | 23-42

Article title

Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego

Content

Title variants

EN
European Union funds, a chance for economic growth? Case study oflubelskie voivodship

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł odpowiada na pytanie, czy wsparcie unijne w województwie lubelskim może wzmocnić rozwój na poziomie lokalnym i regionu. Odpowiedzi udzielamy, porównując faktyczną strukturę wsparcia w latach 2007−2013 z wynikającymi z literatury warunkami, których spełnienie jest nieodzowne, aby móc mówić o trwałym, pozytywnym efekcie wykorzystania pomocy finansowej. Dodatkowo zrealizowano studia przypadku badające mechanizmy wykorzystania wsparcia na poziomie lokalnym. Przeprowadzona analiza pokazała, że w województwie dominują wydatki na inwestycje infrastrukturalne i wsparcie obszarów wiejskich przy niewielkich wydatkach na kapitał wiedzy i gospodarczy oraz praktycznie przy braku wsparcia kapitału społecznego i jakości administracji. Fundusze wykorzystywane na poziomie lokalnym sprowadzają się często do roli środków o charakterze socjalnym. Zaobserwowane kierunki wsparcia mogą prowadzić do petryfikacji niekorzystnej struktury gospodarczej regionu, nie zapewniając wzrostu ogólnej produktywności czynników produkcji.
EN
The paper examines whether EU funds may encourage local and regional development in the Lubelskie voivodship. The authors compare the actual structure of support in 2007−2013 with the necessary conditions of a positive and sustainable result of financial assistance found in the literature. In addition, six case studies were carried out to explore the mechanisms of support at the local level. The analysis shows the dominance of infrastructure spending and support for rural areas. Low expenditure on economic and knowledge capital is accompanied by virtually no support for social capital and administration quality improvement. Funds at the local level are often used purely as social aid. The observed ways of spending the funds may lead to petrifaction of an unfavourable regional economic structure, and do not ensure growth of production factors productivity

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Sustainable Development Center, Katedra Ekonomii
author
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Sustainable Development Center, Katedra Ekonomii

References

 • Acemoglu D., Johnos S., Robinson J.A, 2005, „Institutions as the fundamental cause of long-run growth”, w: P. Aghion, S. Durlauf (red.), Handbook of Economic Growth, North Holland: Elsevier.
 • Álvarez-Herranz A., Martínez-Ruiz M.P., 2012, „Evaluating the economic and regional impact on national transport and infrastructure policies with accessibility variables”, TRANSPORT, nr 27(4), s. 414–427.
 • Bachtler J., Gorzelak G., 2007, „Reforming EU cohesion policy. a reappraisal of the performance of the structural funds”, Policy Studies, nr 28(4), s. 309−326.
 • Baehr C., 2008, „How does sub-national autonomy affect the effectiveness of structural funds”, Kyklos, nr 61, s. 3–18.
 • Becker S.O., Egger P., von Ehrlich M., Fenge R., 2010, „Going NUTS − the effect ofEU structural funds on regional performance”, Journal of Public Economics, nr 94(9–10), s. 578–590.
 • Beugelsdijk M., Eijffiger S., 2005, „The effectiveness of structural policy in the European Union: An empirical analysis for the EU-15 in 1995–2001”, Journal of
 • Common Market Studies, nr 43, s. 37–51.
 • Boldrin M., Canova F., 2001, „Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies”, Economic Policy, nr 16(32), s. 205−253.
 • Boone P., 1995, Politics and the Effectiveness of Foreign Aid, Centre for Economic Performance Discussion Paper nr 272.
 • Bradley J., 2006, „Evaluating the impact of European Union Cohesion policy in less developed countries and regions”, Regional Studies, nr 40, s. 189–199.
 • Bradley J., Untiedt G., Mitze T., 2007, Analysis of the impact of cohesion policy: A note explaining the HERMIN-based simulations, report to the European Commission (DG Regional Policy), Dublin.
 • Burnside C., Dollar D., 2000, „Aid, policies, and growth”, American Economic Review, nr 90(4), s. 847−868.
 • Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen B., 2003, „The impact ofEU regional support on growth and convergence in the European Union”, Journal of Common Market Studies, nr 41, s. 621–644.
 • Chenery H., McEvan, 1966, „Optimal patterns of growth: the case of Pakistan”, w: I. Adelman, E. Thorbecke (red.), The Theory and Design of Development, Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Cox A., Healey J., 2000, European Development Cooperation and the Poor. London: Macmillan Press Ltd.
 • Crescenzi R., Rodríguez-Pose A., 2012, „Infrastructure and regional growth in the European Union”, Papers in Regional Science, nr 91, s. 487−513.
 • Dall’erba S., Guillain R., Le Gallo J., 2009, „Impact of structural funds on regional growth: how to reconsider a 9-year-old black box”, Région et Développement, nr 2009-30, s. 77–100.
 • Ederveen S., Gorter J., de Mooij R., Nahuis R., 2006, „Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European cohesion policy”, Kyklos, nr 59, s. 17–42.
 • Fagerberg J., Verspagen B., 1996, „Heading for divergence? Regional growth in Europe reconsidered”, Journal of Common Market Studies, nr 34, s. 431–448.
 • Gorzelak G., 2009, „Fakty i mity rozwoju regionalnego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(36), s. 5−27
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Griffi, K., 1970, „Foreign capital, domestic savings and economic development”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, nr 32, s. 99−112.
 • Griffi K., Enos J., 1970, „Foreign assistance: objectives and consequences”, Economic Development and Cultural Change, nr 18(3), s. 313−327.
 • Hansen H., Tarp F., 2000, „The aid effectivness disputed”, Journal of International Development, nr 12(3), s. 375−398.
 • Holden P., 2009, In Search of Structural Power: EU Aid Policy as a Global Political Instrument, Farnham: Ashgate.
 • Kozak M., 2005, Szanse polskich regionów na światowym rynku turystycznym, Warszawa: RCSS.
 • Levy V., 1987, „Anticipated development assistance and temporary relief aid”, Quarterly Journal of Economics, nr 97, s. 446−458.
 • Lima C.M., Cardenete A.M., 2008, „The impact of European Structural Funds in the south of Spain”, European Planning Studies, t. 16, nr 10, s. 1446–1457.
 • Mackiewicz M., Fabrowska P., Grosse G.T., Skrobol M., 2011, Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego”, Warszawa: Ecorys.
 • Manzella G.P., Mendez C., 2009, The turning points of EU Cohesion policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/8_manzella_fial-formatted.pdf [dostęp: 05.08.2015].
 • Marina M.C., 2007, „The role of cohesion policy in the decision to adhere to the euro area, Theoretical and Applied Economics, nr 4, s. 61−64.
 • Mohl P., Hagen T., 2010, „Does EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches”, Regional Science and Urban Economics, nr 40(5), s. 353–365
 • Mosley P., Hudson J., Horrell S., 1992, „Aid, the public sector and the market in developing countries: a return to the scene of the crime”, Journal of International Development, nr 4(2), s. 139−150.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Olechnicka A., Smętkowski M., 2007, „Wpływ technologii teleinformacyjnych na rozwój regionu peryferyjnego (na przykładzie województwa podlaskiego)”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(30), s. 48−65.
 • Olechnicka A., Wojtowicz D., 2014, „Poland”, w: S. Milio et al., Impact of the Economic Crisis on Social, Economic and Territorial Cohesion, t. 1, Brussels: Directorate General for Internal Policies Policy Department B: Structural and Cohesion Policies Regional Development.
 • Pronk J.P., 2001, „Aid as a catalyst”, Development and Change, nr 321, s. 611−629.
 • Puga D., 2002, „European regional policies in the light of recent location theories”, Journal of Economic Geography, nr 2, s. 373–406.
 • Puigcerver-Peñalver M.-C., 2007, „The impact of structural funds policy on European regions’ growth: a theoretical and empirical approach”, European Journal of Comparative Economics, nr 4, s. 179–208.
 • Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków: Znak.
 • Ramalingam B., 2014, Aid on the Edge of Chaos. Rethinking International Cooperation in a Complex World, Oxford: Oxford University Press.
 • Ramalingam B., 2013, Aid on the Edge of Chaos, Oxford: Oxford University Press.
 • Riddell R.C., 2008, Does Foreign Aid Really Work?, Oxford: Oxford University Press.
 • Rodríguez-Pose A., 2001, „Is R&D investment in lagging areas of Europe worthwhile? Theory and empirical evidence”, Papers in Regional Sciences, t. 80, nr 3, s. 275–295.
 • Rodriguez-Pose A., Fratesi U., 2004, „Between development and social policies: The impact of European structural funds in objective 1 regions”, Regional Studies, nr 38, s. 97–113.
 • Rodríguez-Pose A., Fratesi U., 2004, „Between development and social policies: The impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions”, Regional Studies, t. 8, nr 1, s. 97–113.
 • Smętkowski M., Grzegorz G., 2005, „Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 5–23.
 • Sosvilla S., Murillo E., 2005, „Efectos a largo plazo sobre la economía andaluza de las ayudas procedentes de los fondos estructurales destinadas a infraestructuras: el Marco de Apoyo Comunitario 1994–1999”, Investigaciones Regionales, nr 6, s. 91–124.
 • Spoehr J., Burgan B., Molloy S., 2012, Public Investment, Productivity and Economic Growth – the Role and Contribution of Debt Funding, Adelaide: Australian Institute for Social Research.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., MielczarekA., 2008, Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wojtowicz D., 2011, „Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a wdrażanie funduszy unijnych w Polsce, w: D. Siwiński, D. Wojtowicz (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warszawa: Poltext.
 • Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M., Bradley J., 2007, Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007−2013 − ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN, raport, Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Zawalińska K., 2009, Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-042a926a-8b7b-4bfd-980e-19da935e6de9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.