PL EN


2019 | 1(17) | 43-55
Article title

PRAWO DO ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTWA A WIZJA SEKSUALNOŚCI. INTERPRETACJA ETYCZNA

Content
Title variants
EN
THE RIGHT TO GET MARRIED VERSUS THE VISION OF SEXUALITY: AN ETHICAL INTERPRETATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Taking into account the variety of potential visions of sexuality, modern ethical standards, the dissimilarity of vital women and man ethos, and the transformation of modern morality, in spite of a distaste for the religious environment, the right to marriage should be connected with the right the dissolution of a marriage. The postulated equality means equality of this law for both woman and man, which was historically connected with different entitlements.
Year
Issue
Pages
43-55
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, e-mail: ggwil@o2.pl, ORCID ID 0000-0002-8919-2429
References
 • Bauman Z. 2003, Razem, osobno, przekł. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków.
 • Butler J. 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Compagnoni F. 2000, Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie, przekł. S. Bielański, Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków.
 • Foucault M. 1995, Historia seksualności, przekł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstęp T. Komendant, Wyd. Czytelnik, Warszawa.
 • Freeman M. 2007, Prawa człowieka, przekł. M. Fronia, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 • Grzybek G., Malikowski R. 2017, Between the ability to love someone and sexual morality; ideas of female students versus life ethos of a female, „Львівсько-Ряшевськi Науковi Зошити” – „Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, nr 4: Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze, red. G. Grzybek, T. Дубровний, B. Botwina, Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 24–38.
 • Grzybek G. 2007, Etyczne podstawy pracy socjalnej. Świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego, Wyd. ATH, Bielsko-Biała.
 • Grzybek G. 2010, Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Grzybek G. 2014a, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Grzybek G. 2014b, Wartości i normy w życiu rodzinnym a „etyka rozwoju” [w:] Wartości w rodzinie i społeczeństwie, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, Zakład Profilaktyki
 • Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczny Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 228–235.
 • Grzybek G. 2016, Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki), Wyd. UR, Rzeszów.
 • Grzybek G. 2011, Uprawnienie do wolności – interpretacja etyczna [w:] O prawach człowieka nieco inaczej, red. R. Moń, A. Kobyliński, Wyd. UKSW, Warszawa, s. 169–175.
 • Grzybek G., Tobiczyk P. 2017, Religijne i kulturowe uwarunkowania seksualności a wychowanie do rozwoju osobowości etycznej, „Ars Inter Culturas”, nr 6, s. 85–96.
 • Hartman J. 2015, Etyka! Poradnik dla grzeszników, Wyd. Agora SA, Warszawa.
 • Jan Paweł II 1980, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1995, Wyd. Pallottinum, Poznań.
 • Kokoszka A. 2005, Moralność życia małżeńskiego. Sakramentologia moralna, cz. III, Wyd. Biblos, Tarnów.
 • Maciejewska T. 2017, Corporality-Aesthetics-Sexuality. Sexuality of Men Exercising at the Gym, „Львівсько-Ряшевськi Науковi Зошити” – „Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, nr 4: Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze, red. G. Grzybek, T. Дубровний, B. Botwina, Wyd. UR, Rzeszów 2017,s. 47–65.
 • Malczyńska-Biały M. 2017, Trade-in for a better model: “goods” not in accordance to the contractual agreement, „Львівсько-Ряшевськi Науковi Зошити” – „Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, nr 4: Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze, red. G. Grzybek, T. Дубровний, B. Botwina, Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 39–46.
 • Nowak E., Cern K.M. 2008, Ethos w życiu publicznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • OSHO 2016, Seks się liczy. Od seksu do nadświadomości, tłum. H. Smagacz, Wyd. Czarna Owca, Warszawa.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), 2002 [w:] J. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP, Warszawa, s. 499–503.
 • Primoratz I. 2012, Filozofia seksu, przekł. J. Klimczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Singer P. 2003, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Skorowski H. 1999, Problematyka praw człowieka, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • Skorowski H. 2004, Prawa człowieka [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wyd. WAM, Kraków, s. 960–970.
 • Slany K. 2008, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Ślipko T. 2005, Zarys etyki szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Wyd. WAM, Kraków.
 • Ślipko T. 2012, Przedmałżeńska etyka seksualna, Wyd. Petrus, Kraków.
 • Środa M. 2012, Kobiety i władza, Wyd. W.A.B., Warszawa.
 • Św. Tomasz z Akwinu 2002, Suma teologiczna w skrócie, skrótu dokonał i w objaśnienia zaopatrzył F. W. Bednarski, Wyd. Antyk – Marcin Dybowski, Warszawa.
 • Von Hildebrand D. 2017, Małżeństwo, przekł. J. Kubaszczyk, Wyd. W drodze, Poznań.
 • Wojciszke B. 2018, Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zobowiązanie, (Nowe, poszerzone wydanie), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-042b370d-4cf4-43ba-a9bb-47cb4201a84d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.