PL EN


2017 | 18 | 3 | 501-509
Article title

APPLICATION OF GENERALIZED DISTANCE MEASURE TO THE CONSTRUCTION OF A SYNTHETIC INDEX OF SUBJECTIVE SENSE OF FINANCIAL SECURITY OF FARMERS’ HOUSEHOLDS

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aimed to construct a synthetic evaluation of the subjective sense of financial security among the Polish farmers’ households in 2015. The research drew on microdata from Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office in 2015. Due to the ordinal character of simple features the construction employed Generalized Distance Measure (GDM) with TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) method. Calculations were performed by clusterSim package of the R program.
Contributors
 • Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences, Poland
 • Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences, Poland
 • Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences, Poland
References
 • Bąk A. (2016) Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 22-31.
 • Diagnoza Społeczna (2015) Warunki i jakość życia Polaków. Czapiński J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Economic Security (2013) International Committee of the Red Cross, Geneva, 2.
 • Espinosa, J., Friedman J., Yevenes, C. (2014) Adverse Shocks and Economic Insecurity: Evidence from Chile and Mexico. Review of Income and Wealth, 60 (Supplement S1), 141-158.
 • Hacker J. S. (2011) Catch My Fall: Income Risk and the Welfare State in Rich Democracies.IARIW-OECD Conference on Economic Insecurity Paris, France, 22-23.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.
 • Hwang C. L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making. Methods andApplications. Springer, Berlin.
 • Jacobsen K., Furst-Nichols R. (2011) Developing a Profiling Methodology for Displaced People in Urban Areas. Feinstein International Center, Medford, MA.
 • Kahan D. (2013)Manag?ng Risk in farming. FAO, Rome.
 • Kerlin J. (2014) Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym (w): Ostaszewski J., Kosycarz E. (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R. (2016a) Financial Security of Polish Households, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(41), 319-328.
 • Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R. (2016b) Identyfikacja społeczno-ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników, Roczniki Naukowe SERiA, 18(6), 100-115.
 • Raczkowski K. (2014) Bezpieczeństwo finansowe [in:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Walesiak M. (2002) Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Walesiak M. (2016) Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wołoszyn A. (2013) Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010.Roczniki Naukowe SERiA, 15(6), 313-319.
 • Wysocki F. (2010) Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0430219f-4750-46ab-a89b-bf6cd3d47360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.