Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 49-64

Article title

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO W POLSCE

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Profitability of pigs for fattening in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The main objective of the study was to evaluate the economic results of production of pigs for fattening and identify the main determinants its profitability. The results of the study were analyzed in three groups of farms divided by quartiles of gross margin, i.e. in the weakest, middle and in the best. The results were analyzed by three-year average. The differences in the economic results of pigs for fattening were influenced more by the incurred costs than the sales price. Income from pig production was obtained only on the best farms (PLN 20/100 kg). On medium and weakest farms, a loss was recorded, and production costs were partly covered, in 91.9 and 76.1%, respectively.

Contributors

 • : Dr hab. inż. Aldona Skarżyńska, prof. IERIGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Rachunkowości Rolnej, ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa, Poland.

References

 • 1. Dabbert S., Braun J. (2012): Landwirtschafliche Betriebslehre: Grundwissen Bachelor, 3 Auflage,Ulmer UTB, Stuttgart.
 • 2. European Commission (2018): EU Meat Market Observatory. https://ec.europa.eu/ agriculture/market-observatory/meat_en [dostęp: 21.02.2018].
 • 3. GUS (2004): Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2003 r. (oraz analogiczny tytuł dla lat 2004-2016).
 • 4. GUS (2004a): Zwierzęta gospodarskie w 2003 r.
 • 5. GUS (2009): Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r.
 • 6. GUS (2012): Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 7. GUS (2016): Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 8. GUS (2017): Ceny w gospodarce narodowej w 2016 r.
 • 9. GUS (2017a): Zwierzęta gospodarskie w 2016 r.
 • 10. GUS (2018): Biuletyn statystyczny nr 12.
 • 11. Juszczyk S. (2005): Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. SGGW, s. 13-14.
 • 12. Kamyczek M. (2017): Opłacalność produkcji trzody chlewnej w kraju na tle Unii Europejskiej i możliwości jej poprawy. Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Pawłowice. http://kzpptch.pl/images/2017/Konferencje/2017_02_17_Lodz/streszczenia/Marian%20Kamyczek_Op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87%20produkcji.pdf [dostęp: 15.02.2018].
 • 13. Kisiel R., Zielińska J. (2007): Rynek mięsa wieprzowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Biuletyn Naukowy nr 28. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 32-35.
 • 14. Knecht D., Środoń S. (2012): Czynniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku. Przegląd Hodowlany, 3-4, s. 11-14.
 • 15. Kulawik J. (red.) (2013): Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (3). Monografia PW 2011-2014, IERiGŻ-PIB 82, s. 145-158.
 • 16. Skarżyńska A. Abramczuk Ł., Czułowska M. (2017): Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2016 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-28.
 • 17. Sobczak M. (2007): Statystyka. PWN, Warszawa, s.35-56.
 • 18. Soliwoda M. (2014): Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, Wieś i Rolnictwo, 3(164), s. 45-55.
 • 19. Stępień S. (2006): Mikroekonomiczne determinanty opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Zeszyty Studiów Doktoranckich. AR w Poznaniu, 29, s. 47-64.
 • 20. Szymańska E. (2007): Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE. Problemy Rolnictwa Światowego 2(17), s. 133-143.
 • 21. Szymańska E. (2014): Zarządzanie ryzykiem w produkcji żywca wieprzowego. Logistyka, 6, s. 13811-13816.
 • 22. Tatarzycki P. (2007): Statystyka po ludzku. Wyd. ZłoteMyśli.pl, s.150-159.
 • 23. Wilkanowska A. (2017): Od czego zależy opłacalność hodowli trzody chlewnej? http://portalwysokichplonow.pl/od-czego-zalezy-oplacalnosc-hodowli-trzody-chlewnej/ [dostęp: 15.02.2018].
 • 24. Zawadzka D. (2006): Historia badań „cyklu świńskiego”, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4, s. 48-58.
 • 25. Zawadzka D. (2016): Rynek wieprzowiny [w:] Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju (red. S. Stańko). Monografie PW 2015-2019, IERIGŻ-PIB, 31, s. 72-76.
 • 26. Zawdzka D., Pasińska D. (2017): Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny [w:] Rynek mięsa. Stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 53, s. 8-27.
 • 27. Ziętara W. (2012): Stan i tendencje w chowie trzody chlewnej w Polsce. Przegląd Hodowlany, 2, s. 14-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0432aef9-196b-4066-8852-b0440a78625e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.