PL EN


2014 | 17 | 4(65) | 57-63
Article title

Behawioralne podejście do inwestycji finansowych

Title variants
EN
Behavioral approach to financial investment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę behawioralnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych, zaproponowano wyodrębnienie behawioralnych zachowań inwestorów i behawioralnych zachowań rynków, a także wskazano potrzebę uwzględnienia wskaźników giełdowych mających cechy behawioralne.
EN
The article presents the essence of behavioural determinants of investment decisions. The Author proposed to extract behavioural actions of investors and market behavioural actions, and also pointed out the need to take into account stock market indices with behavioural traits.
Year
Volume
17
Issue
Pages
57-63
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, bankowosc@wzr.ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0435f406-6fa0-4329-a1a0-46f3098a96ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.