PL EN


2015 | 18 | 2 | 225-231
Article title

Kształcenie ustawiczne jako dzielenie się odpowiedzialnością

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Continuing education As sharing the responsibility
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Komentując z punktu widzenia psychologii transportu artykuł poświęcony kształceniu ustawicznemu psychologów diagnostów zaproponowano, aby różne formy kształcenia podyplomowego były oceniane pod kątem zakładanych i weryfikowanych efektów kształcenia, zaś opieranie ich założeń na EBA powinno wyrabiać nawyk wiązania praktyki z wiedzą naukową. Poważny problem stanowi brak elementarnych kompetencji psychologicznych u wielu osób, i najlepszym wyjściem w ich przypadku wydaje się staż i praca pod superwizją. System kształcenia powinien uwzględniać fakt, że przekazywanie zasad, umiejętności i procedur jest przejęciem części odpowiedzialności za działania uczestników w późniejszej praktyce diagnostycznej.
EN
Commenting on an article devoted to the continuing education of assessment psychologists from the point of view of transport psychology, the author proposes that various forms of postgraduate education should be evaluated in terms of the assumed and verifiable effects of education, and that, with their assumptions based on the effects-based approach (EBA), they should develop a habit of combining practice with scientific knowledge. Since many people lack basic psychological skills, the best solution in their case seems to be traineeship and work under supervision. The system of education should take into account the fact that the teaching of rules, skills, and procedures amounts to taking over part of the responsibility for the trainees' actions in their future assessment practice.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
225-231
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-043622d9-009a-40eb-a5dd-2e99e0ffb62f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.