Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18 | 2 | 225-231

Article title

Kształcenie ustawiczne jako dzielenie się odpowiedzialnością

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Continuing education As sharing the responsibility

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Komentując z punktu widzenia psychologii transportu artykuł poświęcony kształceniu ustawicznemu psychologów diagnostów zaproponowano, aby różne formy kształcenia podyplomowego były oceniane pod kątem zakładanych i weryfikowanych efektów kształcenia, zaś opieranie ich założeń na EBA powinno wyrabiać nawyk wiązania praktyki z wiedzą naukową. Poważny problem stanowi brak elementarnych kompetencji psychologicznych u wielu osób, i najlepszym wyjściem w ich przypadku wydaje się staż i praca pod superwizją. System kształcenia powinien uwzględniać fakt, że przekazywanie zasad, umiejętności i procedur jest przejęciem części odpowiedzialności za działania uczestników w późniejszej praktyce diagnostycznej.
EN
Commenting on an article devoted to the continuing education of assessment psychologists from the point of view of transport psychology, the author proposes that various forms of postgraduate education should be evaluated in terms of the assumed and verifiable effects of education, and that, with their assumptions based on the effects-based approach (EBA), they should develop a habit of combining practice with scientific knowledge. Since many people lack basic psychological skills, the best solution in their case seems to be traineeship and work under supervision. The system of education should take into account the fact that the teaching of rules, skills, and procedures amounts to taking over part of the responsibility for the trainees' actions in their future assessment practice.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

225-231

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

  • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-043622d9-009a-40eb-a5dd-2e99e0ffb62f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.