Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 2(33) | 152-165

Article title

Wartości w świecie dziecka w przekonaniach dorosłych – przyszłych nauczycieli

Content

Title variants

EN
The values of children’s world in adults – future teachers – conviction

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Educational practice is directly connected with how and what teachers think about the students. In the text are presented the results of researches into common beliefs of students from teaching faculties concerning values in the children’s world. Analyses show worrying tendencies in the way of thinking of future teachers about the students: they perceive them as being passive, very dependent on adults, concentrated on themselves, potentially more prone to harm rather than to good. In the understanding of students, children learn bad values from pathological adults, peers, and the media.

Year

Volume

12

Issue

Pages

152-165

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • 1. Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, UNIVERSITAS.
 • 2. Corsaro W. (2005), The Sociology of Childhood. Thousand Oaks CA, Pine Forge Press. doi: 10.1177/0092055x0603400212
 • 3. Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013), Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Języki oceny. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • 4. Denek K.(2003), Wartości jako źródło edukacji. W: W: U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S.C. Michałowski (red.) (2003), Dziecko w świecie wartości. Cz. 1. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • 5. Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicka, S. Dylak, Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa WSP ZNP.
 • 6. Gołębniak, B.D. (2000). Postawy, przekonania i wiedza praktyczna nauczycieli. W: M. Cylkowska-Nowak (red.). Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań, Wolumin.
 • 7. Grzegorek T. (2011), Czym jeszcze jest psychologia potoczna? „Studia Psychologiczne”, t. 49, z. 1.
 • 8. Jenks C. (2008), , Socjologiczne konstrukty dzieciństwa. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.
 • 9. Klus-Stańska D. (red.) (2014), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków, oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • 10. Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • 11. Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. doi: 10.12775/nm.2010.015
 • 12. Lachowicz-Tabaczek K. (2004), Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 13. Lachowicz-Tabaczek K. (2009), Emocje umysłu: rola potocznych koncepcji świata i natury ludzkiej w regulacji percepcji i zachowania. W: M. Kossowska, M. Kofta (red.), Psychologia poznania społecznego. Nowe idee. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 14. Lemańska-Lewandowska E. (2013), Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – Strategie – Kierunki zmian. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 15. Leppert R. (1996), Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki. Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • 16. Łukaszewski W. (2011), Psychologia podzielona. „Nauka” nr 4.
 • 17. Matuszewski T. (2003), Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 18. Mizerek H. (1999), Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Miedzy tradycjonalizmem a ponowoczesnością. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • 19. Modzelewski Piotr (2014), Opór wobec pozytywności? Przekonania pedagogów o naturze ludzkiej. W: E. Bilińska-Suchanek (red.), Opór w kulturze. Tradycja – Edukacja – Nowoczesność. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • 20. Modzelewski P. (2014), Opór wobec pozytywności? Przekonania pedagogów o naturze ludzkiej. W: E. Bilińska-Suchanek (red.), Opór w kulturze. Tradycja – Edukacja – Nowoczesność. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • 21. Morszczyńska U., Morszczyński W. (2003), Aksjologiczne barwy dziecięcego świata. W: U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S.C. Michałowski (red.) (2003), Dziecko w świecie wartości. Cz. 1.
 • 22. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • 23. Ogrodzka-Mazur E. (2007), Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 24. Olbrycht K.(2000), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 25. Polak K. (1999), Indywidualne teorie nauczycieli. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • 26. Peräkylä A. (2009), Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 27. Rapley T. (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04364fbb-54ec-4f29-8877-2a021f3d9d28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.