Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 1 | 1 Prawo | 163-176

Article title

Strona podmiotowa przestępstwa a regulacja art. 31 § 1 k.k.

Authors

Title variants

EN
The Subject's Side of a Crime and Regulation art. 31 § 1 k.k.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article lists the connection between the theory of guilt, specially intentionality and unintentionality, and the concept of non-accountability in criminal act. The author points out the need to change the stance of Penal Code 1997 non adjust normative theory of guilt in 31 article. It is justified in new, modern inclusion the theory of guilt.

Contributors

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim

References

 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971.
 • Buchała K., Zoll A.: Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998.
 • Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.
 • Jakubski P.: Wina i jej stopniowalność na tle kodeksu karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4.
 • Jastrzębska A.: Poczytalność, niepoczytalność i poczytalność ograniczona w świetle odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa – zagadnienia wprowadzające, „Edukacja Prawnicza” 1994, nr 9.
 • Korzeniowski L., Pużyński S. (red.): Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Warszawa 1986.
 • Liszewska A.: Problem odpowiedzialności karnej osób zażywających środki odurzające, „Palestra” 1992, nr 5-6, s. 39-41.
 • Marek A.: Prawo karne, Warszawa 2004.
 • Patryas W.: Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.
 • Pietrzyk A.: Psychologiczne kryteria niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej – refleksje biegłego psychologa dla prawników, „Palestra” 1993, nr 12.
 • Rodzynkiewicz M.: Pojęcie winy w prawie karnym − próba analizy krytycznej na tle ujęcia relacyjnego, RPEiS 1992, nr 3.
 • Wąsek A.: Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 2000, s. 99-100.
 • Wąsek A.: Ewolucja prawnokarnego pojęcia winy w powojennej Polsce, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 4.
 • Wąsek A.: Uzasadnienie rządowe nowego kodeksu karnego, w: Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • Wolter W.: Funkcja błędu w prawie karnym, Warszawa 1965.
 • Zoll A.: Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego, PiP 1990, nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0436802e-21eb-4acc-9e9f-7132292febfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.