Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 255-273

Article title

Stosunki między państwem a związkami wyznaniowymi w niepodległej Ukrainie (1991-2013)

Content

Title variants

EN
The relationship between the state and the religious associations in sovereign Ukraine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie relacji między państwem a związkami wyznaniowymi na Ukrainie. Uzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku spowodowało konieczność uregulowania kwestii wyznaniowych zgodnie z demokratycznymi standardami. Uchwalono Ustawę o gwarancjach wyznania i organizacjach religijnych oraz nową konstytucję, która zawiera podstawowe zasady relacji państwa do religii. Kwestie relacji związków wyznaniowych z państwem są analizowane przez ukraińskie kościoły oraz organizacje pozarządowe takie jak: Religijno-informacyjna służba Ukrainy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Razumkowa oraz Instytut Wolności Religijnej. W dość powszechnej ocenie relacje między państwem a związkami wyznaniowymi kształtowały się prawidłowo do 2010 roku. Objęcie władzy przez prezydenta Wiktora Janukowycza oznaczało zdecydowaną zmianę polityki wyznaniowej państwa. Dokonano zmian w administracji wyznaniowej oraz zdecydowano się na nowelizację ustawy O wolności wyznania i organizacjach religijnych. Związki wyznaniowe uznały te zmiany za próbę odebrania im niezależności.
EN
The paper presents the relationship between the state and religious associations in Ukraine. After Ukraine gained independence in year 1991 it was required that the matters concerning religious confessions be regulated according to democratic standards. Among the legislations were the Bill on freedom of confession and religious organisations and the new constitution which defines the basic rules of state-religion relations. The relationship between the religious associations and state are analized by Ukrainian churches and non-governmental organisations such as Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Razumkow Center and the Institute for Freedom of Religion. It is commonly agreed that until 2010 the relationship between the state and religious organisations were correct. However, the religious policy of state changed after Wiktor Janukowycz had become the president. The administrative organs for confessions were altered and the Bill on freedom of confession and religious organisations was amended. The religious associations saw these changes as an attempt to deprive them of their independence.

Year

Volume

17

Pages

255-273

Physical description

Contributors

  • Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

References

  • Babinow J.A., Poszukiwania ukraińskiego modelu stosunków państwowo-religijnych, „Nomos” 2001, nr 34-36.
  • Cerkowno-relihijna sytuacjija i derżawno-konfesijni widnosyny w Ukrajini: pidsumky desjatlittja, tendencijii i problemy, „Nacionalna bezpeka i oborona” 2011, nr 1-2(119-120).
  • Pawluczuk W., Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998.
  • Relihija i wlada w Ukrajini. Informacijni matariali do Kryhłoho stołu na temy 'Derżawno konfesijni widnosyny w Ukrajini stanom na 2013 rik: ruch do partnerstwa derżawy i Cerkwy czy do kryzy wzajemin?, Kyjiw 2013.
  • Szeptycki A., O jedność słowiańskiego prawosławia, „Nowa Europa Wschodnia” 2011, nr 1.
  • Szeptycki A., Podziały religijne na Ukrainie, w: Religia w stosunkach międzynarodowych, red. A.M. Solarz, H. Schreiber, Warszawa 2012.
  • Szyszlak T., Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji, Warszawa 2012.
  • Ukraina 2014: suspilno-politycznyj konflikt i cerkwa, Kijów 2014

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04397a8a-323a-4561-bdc5-79de52e6fd52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.