PL EN


2014 | 9 | 229-241
Article title

Rywalizacji Chin i Japonii w rejonie Azji Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
The Rivalry between China and Japan in the East Asia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W drugiej dekadzie XXI wieku nasiliła się rywalizacja pomiędzy Chinami i Japonią oraz Stanami Zjednoczonymi i Chinami w regionie Azji Wschodniej. Japonia intensywnie rozbudowuje swoje Narodowe Sił Samoobrony i przekształca je, przy poparciu ze strony USA, w nowoczesną armię wyposażoną w broń ofensywną. Upatruje w tym, a nie tylko w sojuszu z USA, główną szansę obrony swojego terytorium przed ekspansją Chin, które od kilku lat domagają się zwrotu wysp Senkaku/Diaoyutai. Z kolei Chiny dążą nie tylko do umocnienia swojej dominującej pozycji w regionie Azji Wschodniej, lecz także do uzyskania statusu supermocarstwa . W tym celu rozbudowują w niespotykanym dotychczas tempie i skali swój potencjał militarny. Potencjał ten może zostać, w najbliższej przyszłości, użyty dla odbicia spornych wysp na Morzu Południowochińskim.
EN
In the second decade of XXI century there has been an increase in rivalry both between China and Japan as well as between China and the United States. This, in turn, has led in Japan to the buildup of National Self-defence Force and transformation of that force, with the support of the U.S., into the modern army equipped with the offensive weapons. Asserting the right to self-defence of its territory against the Chinese expansion could worsen Japan,s relations with China, which tries to regain the Senkaku Islands being the part of the Japan, s territory since 1895. On the other hand China aims not only at the consolidation of its position in East Asia but also at gaining the status of superpower. Therefore the Middle Kingdom develops its military potential at the unprecedented rate and scale .And that potential may be used, in the near future, in order to conquer the Senkaku and other islands on the East China Sea.
Keywords
Year
Volume
9
Pages
229-241
Physical description
Contributors
author
References
 • Bakeri G., Nishiyama G., Abe sees Japan countering China in Asia, „The Wall Street Journal” 28.10.2013,
 • Baker G. I Nishiyama G., Abe sees Japan countering China in Asia, “The Wall Street Journal” 28.10.2013,
 • Beech H., Return of the samurai, “Time” 7.10.2013, (nr 39).
 • Branigan i Pilkington E., China scrambles fither juets in disputed air zone, “The Guardian Weekly” 6.12.2013,
 • Brereton-Fukui N., Sekiguchi T., Japan’s Premier raises profile at Asian Talks, „The Wall Street Journal” 11-13.1-.2013.
 • Browne A., Adviser to Japan,s premier embodies nationalist fervor, “The Wall Street Journal”19.02.2014,
 • Cordesman A.H., Kleiber M., Chinese military modernization, New York 2007.
 • Economy E.C., The Game changer.Coping with China, s foreign policy revolution, “Foreign Affairs” 2010, nr 6,
 • Elleman B.A., Kotkin S., I Schofield C, (red.), Beijing’s power and China's borders: twenty neighbors in Asia, New York 2013,
 • Góralczyk B., Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2010,
 • Gwiazda A., Dążenia Chin do odzyskania statutu supermocarstwa, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 2,
 • Gwiazda A., Globalna ekspansja gospodarcza Chin, Bydgoszcz 2013,
 • Hayashi Y., Japan’s Abe pushes broader defence role, „The Wall Street Journal” 18.09.2013.
 • Hayashi Y., I Swkigouchi T., Japan seeks Asean allied on China air zone, „The Wall Street Journal” 13-15.12.2013,
 • Janik M., Wyspy zagrożenia, “Wprost” 19.01.2014,
 • Japan: examining the dynamic defence force, “East Asian Strategic Review 2013”, Tokyo 2013,s.103-138.
 • Jóźwiak F., Konflikt Japonia-Chiny, “Forbes” 17.11.2010.
 • Kaplan R.D., The geography of Chinese Power, „Foreign Affairs” 2010, nr 3,
 • Kleine-Ahlbrandt S., Wojna nacjonalizmów na Morzu Połodniowochińskim, “Le Monde Diplomatique-Polska” 2013, nr 4.,
 • Lanteigne M., Chinese foreign policy, Abingdon 2009,
 • Magierowski M., Wojna o skały, „Polityka” 2012, nr 36.
 • Nationalism in Japan: beware the populists, “The Economist” 6.10.2012, s. 53.
 • Page J., For Xi, a „China Dream” of global military power, „The Wall Street Journal” 14.03.2013.
 • Page J., China shuffles military brass, “The Wall Street Journal” 24.10.2012,
 • Palowski J., Nowe wytyczne dla rozwoju Japońskich Sił Samoobrony, portal “Defence24” 3.02.2014,
 • Pietrasik M., Mierzejewski D. (red.), Chiny i Japonia: dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Łódź 2009.
 • Sawin L., Geostrategia Państwa Środka, http://www.geopolityka.org/analizy/2279,dostęp 15.10.2013.
 • SIPRI Yearbook 2012, Oxford 2012.
 • Symonides J., Modernizacja i rozbudowa sil morskich Chin. Czy początek wyścigu zbrojeń na Pacyfiku?, Kwartalnik „Bellona” 2013, nr 3,
 • Trefor M., i Taylor R., Region torn over China’s Naval Power, „The Wall Street Journal” 20.02.2014,
 • Zajec O., Bitwa olbrzymów o kupę kamieni, “Le Monde Diplomatique- Polska” 2014, nr 2,
 • The Senkaku Islands dispute:oil over troubled waters, Central Intelligence Agency, Langley, maj 1971.,
 • Zhang Y., Orlik T., Obe M., China loses edge as world factory floor, „The Wall Street Journal” 17.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04411c8d-f1cd-463d-a130-8b3b3cb6391e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.