Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(28) | 9-19

Article title

Współczesna wersja metody QFD

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena współczesnej wersji metody QFD. Przesłanką podjęcia tej problematyki jest wydanie przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną normy ISO 16355:2015 dedykowanej tej metodzie i brak publikacji na temat współczesnego QFD w krajowej literaturze przedmiotu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu zidentyfikowanej po kwerendzie baz danych czasopism i materiałów dostępnych w Internecie zidentyfikowano i opisano QFD, z uwzględnieniem mechanizmów ewolucji, oraz scharakteryzowano podstawowe elementy tej metody, tj. tok postępowania i metody pomocnicze. Ocena współczesnej wersji QFD z perspektywy jej rozwoju doprowadziła do wniosku dotyczącego wstępnej fazy ewolucji (faza młodości). Stwierdzono, że od dalszego wsparcia instytucjonalnego i badawczego, skutkującego opracowaniami naukowymi publikowanymi w czasopismach, a także od popularności w biznesie zależy dalszy rozwój metodyczny współczesnego QFD.

Year

Issue

Pages

9-19

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0441ca27-1b22-4a3e-86cb-7b4f237cc867
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.