Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 59/119 z. 3 | 31-39

Article title

Tyberiusz według Jacka Bocheńskiego

Content

Title variants

EN
Tyberius According to Jacek Bocheński

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article contains the interpretation of Jacek Bocheński’s Tyberiusz Cezar (2009). This historical novel, which is a polemic with the “black legend” of the Emperor Tiberius, created by Roman historians, especially Tacitus and Suetonius, takes the issue of the historical truth, entanglement in political power, as well as the state of contemporary culture.

Year

Volume

Pages

31-39

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Bachtin Michał (1986), Notatki z lat 1970−1971 (wybór) [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac., przekł. i wstęp E. Czaplejewicz, PIW, Warszawa.
 • Bocheński Jacek (1961), Boski Juliusz. Zapiski antykwariusza, Czytelnik, Warszawa.
 • Bocheński Jacek (1969), Nazo poeta, Czytelnik, Warszawa.
 • Bocheński Jacek (1977), Prospekt (fragment książki o Tyberiuszu), „Zapis”, nr 1.
 • Bocheński Jacek (2009), Tyberiusz Cezar, Świat Książki, Kraków.
 • Bocheński Jacek (2010), Przypis do „Tyberiusza Cezara” [w:] Antyk po antyku, Świat Książki, Warszawa.
 • Gajus Swetoniusz Trankwillus (1987), Żywoty cezarów, przeł., wstępem i koment. opatrzyła J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski, wyd. 6, Ossolineum, Wrocław.
 • Grant Michael (2007), Dwunastu cezarów, przeł. B. Gadomska, Cyklady, Warszawa.
 • Hammer Seweryn (1957), Tacyt i jego dzieło [w:] Tacyt, Dzieła, przeł. S. Hammer, t. 1, Czytelnik, Warszawa.
 • Konończuk Elżbieta (2010), Historia w ofercie turystycznej. Opowieść Jacka Bocheńskiego o Tyberiuszu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, t. 1.
 • Jaczynowska Maria (1986), Historia starożytnego Rzymu, PWN, Warszawa.
 • Lewandowski Ignacy (2007), Historiografia rzymska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Okopień-Sławińska Aleksandra (1987), Relacje osobowe w literackiej komunikacji [w:] Problemy teorii literatury, wybór H. Markiewicz, seria 2, wyd. 2 poszerz., Ossolineum, Wrocław.
 • Pojechałem do Rzymu, żeby w nim pobyć (2009), z J. Bocheńskim rozm. Z. Grębecka, „Nowe Książki”, nr 8.
 • Tacyt (1957), Roczniki. Od zgonu boskiego Augusta [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, tłum. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa.
 • Wellejusz Paterkulus (1970), Historia rzymska, przeł., wstępem i koment. opatrzył E. Zwolski, Ossolineum, Wrocław.
 • Wells Colin (2005), Cesarstwo rzymskie, przeł. T. Duliński, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04423156-69b1-4c6f-bf01-1cc3cd0cbf52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.