PL EN


2017 | 3(53) | 33-46
Article title

POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Content
Title variants
EN
Dividend Policy of Companies with the State Treasury’s Share
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polityka dywidendy jest deklaracją zarządu spółki, która obejmuje ogólne założenia co do sposobu podziału wypracowanego zysku w przedsiębiorstwie. Jasno i precyzyjnie określona polityka dywidendy stanowi ważne źródło informacji w zakresie budowania oczekiwań względem spółki przez inwestorów. Zasadniczym celem artykułu jest analiza i ocena realizowanych polityk wypłat dywidend przez przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza przeprowadzonych badań wskazuje na to, iż spółki z udziałem Skarbu Państwa posiadały zdefiniowane polityki wypłat dywidend, które znajdowały swój wyraz w regularnych i stabilnych wypłatach dywidend.
EN
The dividend policy is a declaration of the company’s management board, which comprises general assumptions as to the manner of distribution of the retained earnings at an enterprise. The clearly and precisely defined dividend policy is an important source of information as regards expectations towards the company by its investors. The essential aim of the article is to analyse and assess the implemented policies of dividend pay-off by enterprises with the State Treasury’s share listed on the Warsaw Stock Exchange. The analysis of the carried out research points out that companies with the State Treasury’s share had defined policies of dividend payment that were expressed in regular and stable payments of dividends.
Year
Issue
Pages
33-46
Physical description
Contributors
References
  • Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa.
  • Kidyba A. (red.) (2015), Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Olszewski J. (red.) (2015), Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa.
  • Postuła I. (2013), Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer Polska,Warszawa.
  • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 1996 r. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04460a46-02ec-4eb5-b7a0-9563faef7809
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.