PL EN


2017 | 2(2) | 87-102
Article title

THE NATIONAL HOUSING PROGRAM AS A MAIN NORMATIVE DOCUMENT DEFINING THE AMENDED STATE HOUSING POLICY

Content
Title variants
PL
NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY GŁÓWNYM NORMATYWNYM DOKUMENTEM OKREŚLAJĄCYM ZNOWELIZOWANĄ POLITYKĘ MIESZKANIOWĄ PAŃSTWA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pod koniec 2016 roku rząd rozpoczął realizację Programu Mieszkanie Plus publikując opracowany strategiczno-programowy dokument nazwany Narodowym Programem Mieszkaniowym. Program Mieszkanie Plus poprzez poprawę sytuacji mieszkaniowej powinien spełniać istotne funkcje polityki mieszkaniowej w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia społecznego rodzin w Polsce. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością wykupienia własności po 20-30 latach użytkowania. Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową w Polsce jednym z głównych celów prowadzonej obecnie polityki mieszkaniowej jest stworzenie warunków dla efektywnego rozwoju sektora budowy tanich mieszkań aby w perspektywie kolejnych kilkunastu lat znacząco poprawić standardy dostępności mieszkań w Polsce również w segmencie niezamożnej klasy średniej. W związku z tym politykę mieszkaniową w Narodowym Programie Mieszkaniowym zdefiniowano ze wskazaniem potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz dostosowania krajowych standardów mieszkalnictwa w Polsce do statystycznej średniej sytuacji w tym zakresie w Unii Europejskiej. Program Mieszkanie Plus zdefiniowany został w dokumencie nazwanym Narodowym Programem Mieszkaniowym. W Programie NPM określona została i przyjęta do realizacji we wrześniu 2016 roku przez rząd w Polsce polityka mieszkaniowa państwa.
EN
At the end of 2016, the Polish government began to implement its Program “Mieszkanie Plus” by publishing the elaborated strategic and program document called the National Housing Program. The “Mieszkanie Plus: program, should fulfill important functions of the housing policy and improve the housing situation in terms of reducing the social stratification of families in Poland. The main objective of the “Mieszkanie Plus” program is to increase significantly the availability of housing, especially cheap rented flats, with the option to purchase property after 20-30 years of use. Considering the housing situation in Poland, one of the main goals of the housing policy that is currently underway is to create conditions for the effective development of the low-cost housing sector to improve the standards of housing availability in Poland in the next medium-term segment and in the segment of the lower middle class. Therefore, the housing policy in the National Housing Program was defined with an indication of the housing needs of citizens and adaptation of domestic housing standards in Poland to the statistical average situation in this respect in the European Union. The “Mieszkanie Plus” program was finalized in a document called the National Housing Program. In the this program the housing policy of the state was defined and adopted for the purpose of implementation in September 2016 by the government in Poland.
Year
Issue
Pages
87-102
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
References
 • 1. ADAMSKI F., 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2. BYWALEC C., 2012. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 3. CUDAK S., ADASIEWICZ E., 2014. Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Warszawa: Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk.
 • 4. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., 2010. Rynki finansowe, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 5. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J., 2008. Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 6. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J., 2005. Podstawy finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 7. DOMAŃSKA-SZARUGA B., 2015. Wybrane aspekty wykluczenia kredytowego w świetle założeń zrównoważonego rozwoju (w:) T. Borys, P. Rogala (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91–102.
 • 8. DURASIEWICZ A., 2011. Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE, Radom: Wydawnictwo PTPS i Politechnika Radomska.
 • 9. FRĄTCZAK-MULLER J., 2014. Rodzina - potrzeby - polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy.
 • 10. GOŁĘBIOWSKA A., PROKOPOWICZ D., 2017. National Housing Program Of The Main Strategic And Program Document For The Current State Residential Policy Of The State (Narodowy Program Mieszkaniowy głównym strategiczno-programowym dokumentem określającym obecnie realizowaną politykę mieszkaniową państwa), (w:) "Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia i Nauki Społeczne" – "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja - Rozwój w Warszawie, ZN, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 305-316.
 • 11. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2016. Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 1(9) 2016, s. 63-75.
 • 12. GOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017a. Family 500 Plus Programs And Flat Plus With Key Instruments For Private Social Policy In Poland (Programy Rodzina 500 Plus i Mieszkanie Plus kluczowymi instrumentami prorodzinnej polityki społecznej w Polsce), (w:) „Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia i Nauki Społeczne“ – "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja - Rozwój w Warszawie, ZN, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 245-244.
 • 13. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017b. The Importance Of The 500 Plus Family Program As An Impact Factor Of Family Policy In Family Investment In Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 271-289.
 • 14. Indywidualne Konto Mieszkaniowe – Fakty, liczby i daty (w:) Portal internetowy „Narodowy Program Mieszkaniowy, Strona informacyjna programów Mieszkanie Plus, MDM”, 10.01.2017, (https://narodowyprogram.pl/indywidualne-konta-mieszkaniowe/indywidualne-konto-mieszkaniowe).
 • 15. JEWDOKIMOW M., 2011. Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 16. Mieszkanie Plus: Pierwsze lokale w 2018. Warunki normalnego życia (w:) „Tygodnik Podlaski”, 30 grudnia 2016 – 5 stycznia 2017, nr 52 (274).
 • 17. Mieszkanie Plus w innych krajach Unii Europejskiej (w:) Portal internetowy „Narodowy Program Mieszkaniowy, Strona informacyjna programów Mieszkanie Plus, MDM”, 27.01.2017, (https://narodowyprogram.pl/indywidualne-konta-mieszkaniowe/indywidualne-konto-mieszkaniowe).
 • 18. Narodowy Program Mieszkaniowy, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Załącznik do uchwały nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r., wrzesień 2016.
 • 19. Narodowy Program Mieszkaniowy (w:) Portal internetowy „Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa”, 25.05.2017, (http://mib.gov.pl/2-NPM.htm).
 • 20. Programy (w:) Portal internetowy „Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa”, 22.12.2015, (http://mib.bip.gov.pl/budownictwo/programy.html).
 • 21. PROKOPOWICZ D., 2010. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki (w:) Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, (Ekonomia). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. Warszawa, Nr 4 (61) 2010, s. 145-161.
 • 22. PROKOPOWICZ D., 2012a. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. Sięgając w przeszłość (w:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1 (10) 2012, Styczeń 2012, Rok wyd. IV, s. 37-48.
 • 23. PROKOPOWICZ D., 2012b. Na tle struktur rynkowych Unii Europejskiej (w:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 2 (11) 2012, kwiecień 2012, Rok wyd. IV, s. 25-34.
 • 24. PROKOPOWICZ D., 2016. The importance of economic globalization in the context of the development of the financial system in Poland (w:) International Journal of New Economics and Social Sciences, IJONESS, Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 2 (4) 2016, s. 7-17.
 • 25. ROGALA M., 2016. Program 500+. Jak mądrze zainwestować dodatkowy kapitał rodzinny, Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 • 26. SOBOŃ A., 2017. Samorządy i inwestorzy prywatni kluczem do sukcesu Mieszkania Plus (w:) Portal internetowy „Radio Lublin”, 20.06.2017, (http://radio.lublin.pl/news/artur-sobon-samorzady-i-inwestorzy-prywatni-kluczem-do-sukcesu-mieszkania-plus).
 • 27. Trudna sytuacja materialna rodzin wielodzietnych – alarmujący raport GUS (w:) Portal internetowy „Duża Rodzina”, dział: Aktualności, 11 czerwca 2015, (http://duzarodzina.pl/aktualnosci/trudna-sytuacja-materialna-rodzin-wielodzietnych-alarmujacy-raport-gus/).
 • 28. Uchwała nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04470155-99e0-4ca2-8485-9182aad7ab14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.