Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 4 (71) | 53-63

Article title

Świt wirtualnego doradztwa finansowego (robo-advisor)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony jednemu z najnowszych rodzajów fintech - platformom cyfrowego doradztwa finansowego (tzw. robo-advisor). Celem opracowania jest przybliżenie tej innowacji poprzez analizę praktyki kilkudziesięciu firm - poznanie ich funkcji, specyfiki, modelu biznesowego, określenie znaczenia na współczesnym rynku finansowym, oszacowanie potencjału rozwoju. Innowacje technologiczno-finansowe wywierają już wpływ na rynki finansowe i w coraz większym stopniu mogą oddziaływać na warunki świadczenia usług pośrednictwa finansowego (ceny, dostępność, powszechność itp.) oraz funkcjonowanie instytucji, w tym nadzoru ostrożnościowego.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

53-63

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Betterment, www.betterment.com.
 • Borcuch, A. (2016). Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce: perspektywa konsumentów i akceptantów płatności mobilnych. Warszawa: CeDeWu.
 • CapGemini (2016). World Retail Banking Report 2016. Pobrane z www.capgemini.com.
 • Carrick, R. (2016). The 2016 robo-adviser guide: Find out which firms deserve your business. Globe and Mail Robo-Adviser Guide 2016, https://beta.theglobeandmail.com.
 • Coleman, A. (20.05.2016). Poland On Track to Becoming A Major European Tech Startup Hub. www.forbes.pl.
 • Cremers, M., Ferreira, M.A., Matos, P. i Starks, L. (2016). Indexing and active fund management: International evidence. Journal of Financial Economics, 120(3), s. 539-560. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.02.008
 • Digital Disruption. How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point, (Marzec 2016). CitiGPS.
 • ESMA (2014). High-frequency trading activity in EU equity markets. Economic Report.
 • Eurostat (2016). Individuals who have never used the internet, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Individuals_who_have_never_used_the_internet,_2016_(%25_of_individuals).png.
 • Eurostat (2017). http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Financial_activities_carried_out_over_the_internet_in_the_past_twelve_months_by_age_group,_EU-28,_2016_(%25_of_internet_users).png.
 • Financial Advice Market Review Final Report (Marzec 2016). London: H.M. Treasury and FCA.
 • Gadre-Patwaradham, S., Katdare, V.V. i Joshi, M.R. (2016). A Review of Artificially Inteligent Applications in the Financial Domain. W: C.L. Dunis, P.WMidleton, K. Theofilatos, A. Karathanasopoulos (red.), Artificial Intelligence in Financial Markets (s. 3-44). London: Palgrave Macmillan.
 • Gawrychowski, M. (9.02.2017). Comarch wprowadził Myrę na salony, Puls Biznesu, 8.
 • Groves, F. i Lacewell, O.P. (2016). Leading Robo-Advisors Worldwide. Benchmarking the Current Robo-Advicor Landscape and Mapping the Road Ahead, Report Extract, MyPrivateBanking Research.
 • Jóźwik, T. (30.03.2017). Nadzór narzuca stawki funduszom. Dziennik Gazeta Prawna, A10.
 • Kelly, K. (2017). Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, P. Cypryański (tłum.). Warszawa: Poltex.
 • Kisiel, M. Nie wiesz jak inwestować? Nadchodzą robo-doradcy. www.bankier.pl.
 • Lachowski, S. (21.11.2016). Możemy być liderem FinTech. Dziennik Gazeta Prawna, A15.
 • Lam, J.W. (2016) Robo-Advisors: A Portfolio Management Perspective, Department of Economics. New Haven: Yale College Working Paper.
 • Melone, C., John, C.C. i Schneider, A. (2017). Global Robo-Advisors Benchmarking 2017. Report Extract, MyPrivateBanking Research.
 • Money management: Ask the Algorithms - special report (9.05.2015). The Economist, 3.
 • Morbiato, J. (24.08.2017). Opłaty za zarządzanie kluczowe dla długodystansowców. Rzeczpospolita, G2.
 • Narodowy Bank Polski (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2016). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2017). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r. Warszawa.
 • NASD (2005). NASD Interpretative Material 2210-6.
 • NerdWalle, Best Robo-Advisors: 2017 Top Picks. (23 czerwca 2017). Pobrane z www.NerdWallet.com/blog/investing/best-robo-advisors/.
 • Nocoń, B. i Garbus, J. (2017). Nowe pokolenia klientów w bankowości - wyzwania dla sektora. W: A. Kawiński, A. Sieradz (red.), Wyzwania informatyki bankowej (s. 11). Sopot: Centrum Myśli Strategicznej.
 • O'Shea, A. (23.06.2017). Best Robo-Advisors: 2017 Top Picks. Pobrane z www.nerdwallet.com.
 • OECD Broadband Portal. http://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics-update.htm.
 • Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę - komunikat nr BS/77/2010 (2010). Warszawa: CBOS.
 • Report on Digital Investment Advice (2016). FINRA. www.finra.org.
 • Rogowski, W. (2017). Przegląd pokryzysowych regulacji finansowych. W: W. Rogowski (red.), Regulacje finansowe: FinTech - nowe instrumenty finansowe - resolution (XXXVIII). Warszawa: CH Beck.
 • Rosik, P. (15.03.2017). Rośnie rynek zautomatyzowanego doradztwa finansowego. Obserwator Finansowy. Pobrane z www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Rudke, M. (20.03.2017). Przyśpiesza cyfrowy wyścig banków, Rzeczpospolita, B2.
 • Samal, D., Mishra, P. i Mishra, A. (2017). Robo-advisors: Can Algorithm Replace your Wealth Manager? Syntel, www.syntelinc.com.
 • Sironi, P. (2016). FinTech Innovation: From Robo-Advis
 • ors to Goal Based Investing and Gamification, Willey.
 • Skinner, C. (2016). ValueWeb. How FinTech firms are using mobile and blockchain technologies to create the internet of Value. Singapore: Marshall Cavendish Business.
 • Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę - mit czy rzeczywistość? (Marzec 2016). TNS Polska dla Nationale-Nederlanden.
 • Szpringer, W. (2016). Fin-Tech - nowe zjawisko na rynku usług finansowych. e-mentor, 2(64), 56-69. http://dx.doi.org/10.15219/em64.1240.
 • Technological innovation and Dutch financial sector. Opportunities and risk for financial institutions, new market participants and supervision (2016). De Nederlandsche Bank. www.dnb.nl.
 • Tertilt, M. i Scholz, P. (12.06.2017). To Advise, or Not to Advise - How Robo-Advisors Evaluate the Risk Preferences of Private Investors. Pobrane z https://ssrn.com/abstract=2913178.
 • The Rise of Robo-Advice. Changing the Concept of Welth Management (2015) Accenture.
 • The Economist Intelligence Unit (9.10.2017). Towards a Digital European Union. The Economist.
 • Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Langueage (1988), New York: Lexicon Publications, Inc.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-044886a4-1ea9-4144-ae6d-264733f89595
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.