Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 1/2003 (1) | 48-65

Article title

Kształtowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Opracowanie przedstawia ustawowy model ładu korporacyjnego polskiej spółki publicznej w kontekście międzynarodowych i krajowych standardów (tzw. dobrych praktyk). Regulacja ładu korporacyjnego w Polsce przebiega w kierunku zgodnym z potrzebami rynku kapitałowego. Trudności w przestrzeganiu ładu korporacyjnego wynikają głównie z preferowanych dotychczas mechanizmów prywatyzacji kapitałowej, które doprowadziły do zdominowania wielu spółek giełdowych przez tzw. akcjonariuszy strategicznych, popadających w konflikty z grupami mniejszości akcjonariatu. W znacznie mniejszym stopniu obserwuje się procesy autonomizacji interesów członków zarządu. Taki stan rzeczy wpływa na kształt polskich zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego. (...)

Keywords

Year

Issue

Pages

48-65

Physical description

Dates

published
2003-09-15

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski

References

  • Domański, G. 2002. Kolegialny charakter rady nadzorczej spółki akcyjnej a indywidualne obowiązki, prawa i odpowiedzialność członków rady, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
  • Furtek, M. i W. Jurcewicz. 2002. Corporate governance -ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH nr 4.
  • Gregory, Holly J., Robert T. Simmelkjaer. II, Weil, Gotshal & Manges LLP. 2002. Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States, Executive Summary (on behalf of the European Commission).
  • Karasek, I. i A. Wacławik. 2002. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania. PPH nr 7.
  • Rudolf, St. 2000. Nadzór korporacyjny w Polsce w świetle badań empirycznych, Master of Business Administration nr 4.
  • Rudolf S.(red.).2000. Efektyśnoć nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  • Stefanicki, R. 2002. Dobre obyczaje w prawie polskim, PPH nr 5.
  • Wawrzyniak, B. 2000. Nadzór korporacyjny: perspektywy badawcze. Master of Business Administration nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-044912f8-b9a0-43c4-8c67-924592b6fb81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.