Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | LXV (65) | 2 | 168-176

Article title

Recenzja - Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o indywidualizacji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. Jak się kochają w klasie średniej?

Content

Title variants

How the middle class loves? A few remarks on Filip Schmidt’s book Couple, living together, marriage. Dynamics of intimate relationships at the background of historical and contemporary discussions on individualisation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Filip Schmidt w swojej pracy zatytułowanej Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji podejmuje temat niezwykle ważny z punktu widzenia takich dziedzin socjologii jak socjologia rodziny czy socjologia intymności, ale również socjologia klas społecznych. Niniejszy esej recenzyjny ma na celu wskazanie istotnych pominięć analitycznych w książce Schmidta. Autorka recenzji stawia tezę, że Filip Schmidt w swojej pracy odnosi się de facto do doświadczeń przedstawicieli klasy średniej, jednak nie problematyzuje tego aspektu tożsamości badanych, nie uwzględniając takich aspektów przynależności do danej klasy społecznej, jak określony przebieg cyklów życia, struktura kapitałów (społecznego, kulturowego, ekonomicznego), zestawy dyspozycji charakterystyczne dla danej klasy czy struktura aspiracji. Tymczasem, zdaniem autorki, przynależność klasowa partnerów w związkach intymnych w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie związków, a pominięcie jej
EN
In this article, criminality is presented as a social problem, the essence of which is determined by the social nature of the causes of this pathology and the need for intervention and the application of social institutions to resolve it. Social policy is shown as an important tool for eliminating the causes of crime, as well as an instrument of the penitentiary and post-penitentiary measures, the importance of which is gaining strength in the transition from criminal justice to restorative justice. The article depicts specific forms of implementation of social policy in the Poland in the socialization of the punitive process (Community Courts), shaping of the sentence’s terms of execution (system of electronic supervision of convicts), and the offender’s integration into society (social employment).

Year

Volume

Issue

2

Pages

168-176

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

References

 • Czernecka Julita. 2011. Wielkomiejscy single. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Domański Henryk. 2015. Czy są w Polsce klasy społeczne? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Dudak Anna. 2006. Samotne ojcostwo. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Flandrin Jean-Louis. 2015. Historia rodziny. Pokrewieństwo, dom, seksualność w dawnym społeczeństwie. A. Kuryś (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Gdula Maciej. 2011. Transformacja i system klasowy w Polsce. W: Polska po 20 latach wolności. M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red), 240–250. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gdula Maciej, Przemysław Sadura. 2012. Style życie jako rywalizujące uniwersalności. W: Style życia i porządek klasowy w Polsce. M. Gdula, P. Sadura (red.), 15–70. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Giele J.Z., G.H. Elder jr. (red). 1998. Methods of Life Course Research: Qualitative and Quantitative Approaches. United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Giza-Poleszczuk Anna, Mirosława Marody. 2000. Być kobietą, być mężczyzną – czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce. W: Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. M. Marody (red.), 44–74. Warszawa: Scholar.
 • Jarosz Maria. 2013. Samobójstwa. Dlaczego teraz? Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Kuklińska Katarzyna L. (red.). 2013. Singlizm – nowy styl życia w ponowoczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Kwak Anna. 2014. Współczesne związku heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje. LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Majka-Rostek Dorota. 2008. Związki homoseksualne. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Majka-Rostek Dorota. 2014. „Macierzyństwo lesbijek – wybrane konteksty społeczne”. Studia Socjologiczne 4: 59–76.
 • Mizielińska Joanna. 2012. Czy macierzyństwo jest już od zawsze heteroseksualne? Próba refleksji. W: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. R. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), 235–265. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mizielińska Joanna, Marta Abramowicz, Agata Stasińska. 2014. Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Paprzycka Emilia. 2013. Bycie singlem jako doświadczenie niejednorazowe w przebiegu życia. W: Singlizm jako nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, K.L. Kuklińska (red.), 91–121.Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Paprzycka Emilia. 2008. Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Rymsza Marek. (red.). 2001. Samotne macierzyństwo i polityka społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Schmidt Filip. 2015. Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o indywidualizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Slany Katarzyna. 2006. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: NOMOS.
 • Żurek Aldona. 2008. Single – żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • FILIP SCHMIDT
 • Bourdieu Pierre, Loic Wacquant. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Burkart Günter, Martin Kohli. 1992. Liebe, Ehe, Elternschaft: Die Zukunft der Familie. Zurych-Monachium: Piper.
 • Gorlach Krzysztof, Grzegorz Foryś, Katarzyna Jasikowska. 2014. „Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego”. Studia Socjologiczne 1: 173–202.
 • Gdula Maciej, Przemysław Sadura. Style życie jako rywalizujące uniwersalności. W: Style życia i porządek klasowy w Polsce. M. Gdula, P. Sadura (red.), 15–70. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Matysiak Anna. 2014. Wstęp. W: Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. A. Matysiak (red.), 9–23. Warszawa: Scholar.
 • Matysiak Anna, Monika Mynarska. 2014. Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność?. W: Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. A. Matysiak (red.), 24–53. Warszawa: Scholar,
 • Matysiak Anna, Marta Styrc. 2014. Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka. W: Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. A. Matysiak (red.), 54–76. Warszawa: Scholar.
 • Mynarska Monika, Laura Bernardi. 2007. “Meanings and attitudes attached to cohabitation in Poland”. Demographic Research 16: 519–554.
 • Rocznik demograficzny. 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Schmidt Filip. 2011. Mieszkać razem: powstawanie i dynamika związków intymnych, praca doktorska napisana pod kier. Marka Krajewskiego. Poznań: Repozytorium elektroniczne AMUR.
 • Schmidt Filip. 2011a. „Nieczyste relacje. Ambiwalencje i napięcia w dzisiejszych związkach intymnych – krytyczna analiza koncepcji Anthony’ego Giddensa”. Kultura i społeczeństwo 1: 121–146.
 • Schmidt Filip. 2012. Pomieszkać, zamieszkać, przypieczętować: mieszkanie razem i ślub w doświadczeniach młodych ludzi. W: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego. K. Strzyczkowski i T. Maślanka (red.), 265–280. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Schmidt Filip. 2012a. Wynajęcie: wielość światów. W: Wynajęcie. N. Fiedorczuk (red.), 179–215. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana i Narodowe Centrum Kultury.
 • Schmidt Filip. 2016. Materializacja pary: napięcia w procesie budowania domowej codzienności we dwoje. W: Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje. M. Jewdokimow i M. Łukasiuk (red.), 153–172. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Schmidt Filip. 2016a. „Zmęczeni intymnością. Zmęczenie jako doświadczenie, problem i środek komunikacji we współczesnych relacjach intymnych”. Kultura współczesna 3 (w druku).
 • Szukalski Piotr. 2013. „Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce”. Demografia i Gerontologia Społeczna – Buletyn Informacyjny 8.
 • Vester M., P. Oertzen, H. Geiling, T. Hermann, D. Mueller. 2001. Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-044a8398-14a5-4c5b-8fa4-f095638989ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.