PL EN


2014 | 3/2 | 273-282
Article title

Teoretyczne podstawy rozwoju gospodarstw rolniczych

Content
Title variants
EN
Theoretical Basis of Farm Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to identify the ways of defi ne the development of enterprises and the methods of its measurement. The analysis shows, that the concept of development in the literature is defi ned in different ways, making it diffi cult to make assessments. The development is regarded as a prerequisite for survival organization and is a key goal of most companies in the market. Investments are important in the process of economic growth and development. The level and type depends on the human resources and the business environment. In the assessment of the development of farms used different measures but considered to be the most useful indicators of utilization of the factors of production.
Year
Issue
3/2
Pages
273-282
Physical description
Contributors
References
  • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003. Berezowska A, Krzysiak I., Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia, www.chodkowska.edu.pl/app_cm3/fi les/91457.pdf. Bereżnicka J., Wzrost i rozwój gospodarstw rodzinnych – studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2013. Churchil N.C., Lewis L.V., The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review” 1983, no. 61 (3). Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986. Gabrusewicz W., Istota rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1995, seria I, nr 225. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-fi nansowa w ujęciu praktycznym, Difi n, Warszawa 2005. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty fi nansowe, ryzyko fi nansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. Kortan J., Nauka o sterowaniu rozwoju przedsiębiorstwa dynamiczną dziedziną ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1987, nr 12. Kupiec L., Jaki rozwój?, w: Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, red. A.F. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008. Leopold A., Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1998. Metody oceny gospodarki majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie, red J. Rokita, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1988. Michna W., Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, IERiGŻ–PIB, Warszawa. Nasiłkowski S., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2007. Nowa encyklopedia powszechna, t. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006. Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000. Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-044be76d-e809-41e1-81db-b4d763b73ab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.