PL EN


2020 | 2(52) | 51-62
Article title

Academic Rankings as a Source of Information for Study Candidates

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objectives: The aim of the article is to present a proposal for a ranking of public universities in Poland, taking into account the position of their graduates on the labour market. Research Design & Methods: Three reflective indicators were used to create the ranking: average time (in months) from obtaining a diploma to taking up the first job under a contract of employment by graduates; the relative unemployment rate of graduates in the fifth year after graduation among graduates with no work experience prior to graduation; the relative wage rate of graduates in the fifth year after graduation among graduates with no pre-graduation work experience. The structure of three indicators has been based on zero-unitarisation. Findings: The leading universities in the ranking were technical and economic universities. Their 2014 graduates (in all the variety of fields of study offered by these universities) found a job relatively quickly – i.e. within five years of obtaining their diploma – as well as experienced less than average unemployment in the poviats of their residence and their earnings were higher than the average in the poviats of their residence. Implications / Recommendations: It is advisable to continue research on the methodology of creating academic rankings (including reflective indicators). In this regard, it is worth taking into account possibly large – but at the same time homogeneous – research samples. Contribution / Value Added: Extended research on how to create academic rankings (in particular devoted to study candidates). Article classification: research article JEL classification: A23, I23
Contributors
 • Warsaw University of Life Sciences, Management Institute, Poland
 • Polish-Japanese Academy of Information Technology, Faculty of Information Technology, Poland
References
 • Amsler, S. (2014). University ranking: A dialogue on turning towards alternatives. Ethics in Science and Environmental Politics, 13(2), 155–166.
 • Dembereldorj, Z. (2018). Review on the Impact of World Higher Education Rankings: Institutional Competitive Competence and Institutional Competence. International Journal of Higher Education, 7(3), 25–35.
 • Dill, D., & Soo, M. (2005). Academic quality, league tables, and public policy: A cross-national analysis of university ranking systems. Higher Education, 49, 495–533.
 • ELA (2020). Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Retrieved from https://ela.nauka.gov.pl/pl.
 • Grudowski P., & Lewandowski, K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. Zarządzanie i Finanse, 10(3/1), 394–403.
 • Hall, H. (2013). Rankingi uczelni jako przedmiot opinii ich interesariuszy oraz źródło informacji dla kandydatów na studia. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 30, 491–503.
 • Hammarfelt, B., de Rijcke, S., & Wouters, P. (2017). From eminent men to excellent universities: University rankings as calculative devices. Minerva, 55, 391–411.
 • Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world-class excellence. Palgrave Macmillan.
 • Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5–16.
 • Liu, N.C. (2009). The story of the academic ranking of world universities. International Higher Education, 54, 2–3.
 • Lynch, K. (2014). New managerialism, neoliberalism and ranking. Ethics in Science and Environmental Politics, 13(2), 141–153.
 • Marginson, S. (2007). Global university rankings: Implications in general and for Australia. Journal of Higher Education Policy and Management, 2, 131–142.
 • Pusser, B., & Marginson, S. (2013). University rankings in critical perspective. The Journal of Higher Education, 84(4), 544–568.
 • Pietrzak, P. (2018). Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(1), 97–103.
 • Pietrzak, P. (2019). Skuteczność procesu kształcenia na przykładzie państwowych szkół zawodowych w Polsce. In M. Kowalewski (Ed.), Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu (pp. 148–160). Wydawnictwo
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Pietrzak, P., & Khovrak, I. (2019). Market Valuation of Graduates with Agricultural Degrees in Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 21(3), 341–351.
 • Pietrzak, P. (2020). Evaluation of the economic situation of graduates of agricultural studies in Poland with the use of ELA: The innovative solution for knowledge management. In J. Paliszkiewicz (Ed.), Management and Information Technology: New
 • Challenges (pp. 203–216). Warsaw University of Life Sciences.
 • Rocki, M. (2019). Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów. Ekonomista, 3, 343–354.
 • Rogowski, J. (1986). Kilka uwag o „miękkim” modelowaniu ekonometrycznym. Przegląd Statystyczny, 4, 367–384.
 • Siwiński, W. (2002). Perspektywy – Ten Years of Rankings. Higher Education in Europe, 27(4), 399–406.
 • Szadkowski, K. (2019). Globalne rankingi uniwersytetów a długoterminowa strategia wzmacniania pozycji polskich uczelni. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Tarka, D. (2012). Influence of the features selection method on the results of objects classification using environmental data on Polish voivodeships, part 2. Economics and Management, 4, 47–73.
 • Urbanek, P. (2018). Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 514, 447–457.
 • Usher, A. (2016). A short global history of rankings. In E. Hazelkorn (Ed.), Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education: Understanding the influence and impact of rankings on higher education, policy and society (pp. 23–53). Routledge.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-044c8cc1-053d-4ed2-aaa0-e2b8dae22b43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.