PL EN


2018 | 507 | 115-123
Article title

Analiza składowych głównych dla danych czasowo-przestrzennych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracach [Górecki i in. 2014; 2016] przedstawiono konstrukcję składowych głównych dla wielowymiarowych danych zmiennych w czasie (wielowymiarowych danych funkcjonalnych). W pracach [Harris i in. 2011] oraz [Lu i in. 2014] podano konstrukcję składowych głównych dla wielowymiarowych danych przestrzennych. Są to składowe główne lokalne, geograficznie ważone. W pracy tej przedstawiona jest konstrukcja składowych głównych dla wielowymiarowych danych czasowo-przestrzennych, łącząca wyniki przywołanych prac.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-044d2c9a-6d35-4ba9-abaa-67f15c87c6e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.