PL EN


2007 | 3(29) | 53-70
Article title

Instrumenty kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich

Content
Title variants
EN
Identity Strategy Instruments Based on the Example of Polish Towns
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było zidentyfikowanie głównych instrumentów strategii kształtowania wizerunku, stosowanych w miastach polskich. Dlatego wyodrębniono i scharakteryzowano najważniejsze instrumenty budowania pożądanego wizerunku miasta związane z wizualizacją, komunikacją oraz systemem zachowań, w tym działań marketingowych. Instrumenty te powinny ogniskować się wokół najważniejszych atrybutów miasta. Ustalono natomiast, iż miasta eksponują w swoich strategiach zbyt wiele wyróżników tożsamości, przez co ukształtowany wizerunek może stać się mało wyraźny i nieczytelny. Opracowanie oparto na wynikach badań empirycznych, dotyczących problemu budowania pożądanego wizerunku miasta przeprowadzonych w 206 wybranych polskich urzędach miejskich w latach 2003–2005.
EN
The paper is based on the results of empirical studies concerning town identity building conducted in 206 selected town administration offices in Poland during the years 2003–2005. The paper aimed at identifying the main identity strategy instruments applied in Polish towns. For that purpose the major town identity building instruments related to visualization, communication and pattern of behaviours including marketing activities, were identified and characterized. Those instruments should be focused around the most important attributes of a given town. It was established, however, that towns expose too many attributes of identity in their strategies hence the image created can become unclear and illegible.
Contributors
  • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Altkorn J., 1996, "Wizerunek firmy jako marka", Marketing w Praktyce, nr 4.
  • Altkorn J., 1999, Wizualizacja firmy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Altkorn J., 2002, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Krzyżak M., 1999, "Tożsamość wizualna wizytówką firmy", Aida-Media, nr 3.
  • Olsztyńska A., 2002, "Strategia marketingu wewnętrznego" (w:) H. Mruk (red), Strategie marketingowe, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Pisarczyk B., 2002, "Komunikacja jako element marketingu" (w:) H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Rozwadowska B., 2002, "Public Relations jako element zintegrowanej komunikacji przedsiębiorstwa" (w:) H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Śliwińska K., 1999, Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem, Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-044e69a0-f6c9-44bd-ab86-61db585ac211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.