PL EN


2016 | 34 | 187-225
Article title

„Wedle rozmaitości zmiennej kalendarza” Norwid „przemyślony”

Authors
Title variants
„According to the changing calendar”. Norwid „rethought”
Languages of publication
PL
Abstracts
The article is a critical appraisal of one of the most vital publications concerning Norwid and his biography: Kalendarz życia i twórczosci Cypriana Norwida [Norwid’s life and work calendar], published by Wydawnictwo Poznańskie in 2007. This ample publication has 141 publication sheets that is 1816 printed pages (vol. 1 – pp. 800, vol. 2 – pp. 800, vol. 3 – pp. 216). It constitutes an enormous achievement of the Poznan-based Polish Studies milieu. It is a collective publication, developed by a research team headed by Professor Zofia Trojanowiczowa (co-authors being as follows: Elżbieta Lijewska, Zofia Dambek and Małgorzata Pluty, Jolanta Czarnomorska and Iwona Grzeszczak). The author of the review makes a number of corrections as regards dates and facts, yet he approaches the results of the huge collective research effort with a great deal of researcher’s humility, indispensable in pursuit of historical facts. In his analyses, the author employs the contextual apparatus: historical and philological. The author proves that Norwid’s Calendar is an undeniable source of invaluable knowledge, yet he shows that in this kind of research there is always “endless work of History” waiting ahead.
Keywords
Year
Volume
34
Pages
187-225
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami, O zmartwychwstaniu umarłych, przeł. S. Kalinkowski, Warszawa 1985.
 • Calimani R., Historia getta weneckiego, przeł. T. Jokielowa, Warszawa 2002.
 • Jeske-Choiński T., Neofici polscy. Materiały historyczne, Warszawa 1904.
 • Czajkowski M., Dziwne życia Polaków i Polek, Lipsk 1862.
 • Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, t. I, Kraków 1995.
 • Katalog książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej oraz z dodaniem Podziału Naukowego książek niniejszym spisem objętych, zebrał i wydał W. R., Lipsk 1852.
 • Kozłowski F.A., O początkowej cywilizacji Grecji do wojny trojańskiej, Warszawa 1829.
 • Kozłowski F.A., Rys statystyki ogólnej porównawczej pod względem darów przyrodzenia, ludności, przemysłu pierwotnego, rękodzielnego, fabrycznego, handlu i kultury państw Europy, Warszawa 1838.
 • Kozłowski F.A., Początki filozofii chrześcijańskiej włącznie z krytyką filozofii Bronisława Ferd. Trentowskiego, t. I: Filozofia ludzka, t. II: Filozofia boska i filozofia życia, Poznań 1845.
 • Kulecka A., Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856, Warszawa 1997.
 • Mącznik H., Mącznik J., Puławski słownik biograficzny, t. I: Puławy A-K, [Puławy] 1994.
 • Hertz P., Zbiór poetów polskich XIX wieku, ks. II, Warszawa 1959.
 • Mieroszewski S., Mieroszewski S., Wspomnienia lat ubiegłych, Kraków 1964.
 • Rogalski L., Historia literatury polskiej, t. II, Warszawa 1871.
 • Rötscher H.T., Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur, t. I, Berlin 1848.
 • Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policji, Warszawa 1854.
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1976.
 • Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
 • Trentowski B.F., Przedburza polityczna, Frejburg w Bryzgowii 1848.
 • Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Lijewska E., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I-III, Poznań 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-045b97ce-9132-4ae3-b75c-7571b9b5b86b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.