PL EN


2011 | 6 | 73-88
Article title

Współpraca systemu edukacji z gospodarką

Content
Title variants
EN
Cooperation between the system of education and economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszona jest kwestia współpracy systemu edukacji z gospodarką na wszystkich szczeblach edukacji: szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz szkolnictwie wyższym. Artykuł z jednej strony wskazuje powody, dla których ważna jest współpraca systemu edukacji z gospodarką; z drugiej natomiast wskazuje obszary, w których powinna następować współpraca systemu edukacji z gospodarką. Jednym z głównych wniosków płynących z artykułu jest stwierdzenie, że badanie losów zawodowych absolwentów powinno być kluczowym punktem inicjującym, monitorującym oraz oceniającym współpracę systemu edukacji z gospodarką. Badaniem losów zawodowych absolwentów nie powinni być objęci tylko sami studenci, ale również pracodawcy. Takie podejście umożliwia dojście do wniosków i wskazówek odnośnie modelu współpracy systemu edukacji z gospodarką, z których najważniejsze zostały zaprezentowane w artykule. Przy wspieraniu współpracy systemu edukacji z gospodarką nacisk położony powinien być na wszystkie etapy szkolnictwa, w tym zwłaszcza na sam początek edukacji młodych ludzi, czyli na szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne.
EN
The article is about co-operation of the system of education with economy on all stages of education: basic and secondary-school education, and higher education. Article from one side shows the reasons for which co-operation of the system of education with economy is important from second shows the areas in which co-operation of the system of education the economy should follow. One of the main conclusions flowing from the article, is that the research of graduates fates should be key point initiating, monitoring and estimating the co-operation of the system of education with economy. Not only students the research of professional graduates fates should be hugged, but also the employer. Such approach makes possible the access to conclusions and suggestions concerning of the model of co-operation of the system of education with economy of which the most important were presented in the article regarding. Attention should be turned on all levels of education supporting the co-operation of the system of education with economy, in this especially on the beginning itself of young people education, at the basic and secondary-school education.
Year
Issue
6
Pages
73-88
Physical description
Dates
published
2011-04
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Matusiak K. B. (red.), 2010, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  • GUS 2009, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
  • Ranking zawodów 2010, Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie polskim w I półroczu 2010 roku, 2010, Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Piła
  • Eurostat 2009, Science, Technology and Innovation In Europe, edycja 2009, 2009, Eurostat
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-045e9064-3503-4bf9-b5b6-a954c5d7741b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.