PL EN


2015 | 36 | 231-243
Article title

Znaczenie NPR dla rozwoju więzi małżeńsko-rodzinnej na podstawie świadectw małżonków z Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu w latach 1976-1978

Authors
Content
Title variants
EN
NPR significance for the development of family ties married and certificates by spouses with diocesan archives Sandomierz during 1976-1978
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł w sposób systematyczny ukazuje rozwój metod naturalnego planowania rodziny na świecie i w Polsce, prezentuje niektóre działania osób na terenie polskim, które przyczyniły się do powstania duszpasterstwa rodzin oraz poradnictwa małżeńsko-rodzinnego. Podkreśla działalność pierwszej Instruktorki Diecezjalnej poradnictwa rodzinnego Diecezji sandomierskiej – Marii Doroty Kwapisz i jej wpływ na propagowanie naturalnych metod regulacji poczęć – przede wszystkim metody termicznej. Na podstawie listów małżonków piszących do Doroty Kwapisz w latach 1976-1978 wywnioskowano, iż wpływ NPR na rozwój więzi małżeńskiej i rodzinnej jest znaczący. Potwierdzają to liczne wypowiedzi małżonków, wskazujące na pogłębienie miłości małżeńskiej oraz nowe spojrzenie na współżycie małżeńskie i dziedzinę prokreacji.
EN
The article systematically presents the development of natural family planning methods, in Poland and throughout the world, and describes particular actions of people in Poland that contributed to establishment of pastoral family counseling and marriage and family therapy. Certain amount of attention is given to activities of Maria Dorota Kwapisz, the first Diocesan Instructor of family counseling in the Diocese of Sandomierz, who substantially influenced the promotion of natural family planning methods, especially a temperature record. On the basis of letters by married couples to Dorota Kwapisz in the years between 1976 – 1978, it was concluded that natural family planning influences matrimonial bond and family bond in a significant manner. It has been confirmed by numerous statements given by the spouses that, as an effect of natural family planning, their marital love deepened and they experienced a new perception of intercourse and procreation.
Year
Volume
36
Pages
231-243
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Duszpasterstwa Rodzin na Wydziale Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
References
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Korespondencja z Dorotą Kwapisz. Rej. Końskie, wypowiedzi, list n. 44/18.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Korespondencja z p. Dorotą Kwapisz, list n. 27/3.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, list n. 130/8.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, list n. 131/3.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, list n. 23/1.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Listy do p. Doroty; wspomnienia, zdjęcia, list n. 2/2.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Wypowiedzi-Rekolekcje, 29XI-2XII 1975 r. i 1977-1978; Kobiety/Mężczyźni/Małżeństwa, list n. 126/22.
 • ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Wypowiedzi-Rekolekcje, 29XI-2XII 1975 r. i 1977-1978; Kobiety/Mężczyźni/Małżeństwa, list n. 126/22.
 • Brągiel J., Kawula S., Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Toruń 2007, s. 115-116.
 • Cerańska-Goszczyńska H., Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia – reguły interpretacji objawów płodności, w: Naturalne planowanie rodziny, red. M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 55-76.
 • Dudziak U., Naturalne planowanie rodziny w Polsce, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Lublin 2011, s. 166-167.
 • Eksperyment Sandomierski, w: Elternschaft und Menschenwürde. Zur Problematik der Empfängnisregelung, Ernst Wenisch (Hrsg.), Wallender-Schönstatt 1984.
 • Fijałkowski W., Ludzka płciowość. Płodność, w: Naturalne planowanie rodziny, red. M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 19.
 • Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 88, 97.
 • Kinle M. , Wskazówki co do interpretacji karty cyklu, w: Naturalne planowanie rodziny, red. M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 77-84.
 • Kinle M., Małecka-Holerek M., Naturalne planowanie rodziny w aspekcie historycznym, w: red. M. Troszyński, Naturalne planowanie rodziny, Warszawa 2006, s. 213-222.
 • Kinle M., Naturalne planowanie rodziny na świecie i w Polsce, w: Naturalne planowanie rodziny, red. M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 225, 226.
 • Kornas-Biela D., Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny, w: Naturalne planowanie rodziny, red. M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 124-128.
 • Łuczyński A., Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Lublin 2011, s. 426-427.
 • M. D. Kwapisz, Problematyka odpowiedzialnego rodzicielstwa w świetle materiałów poradni życia rodzinnego diecezji sandomierskiej, praca dyplomowa pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Helmuta Jurosa na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1979, mps (Archiwum Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu).
 • Murawski Cz., Warto żyć dla miłości, Sandomierz 1997, s. 8-10, 26, 38-39, 44.
 • Parysiewicz B., Pedagogiczne podstawy duszpasterstwa rodzin, w: Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R, Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 146.
 • Paweł VI, Humanae vitae, n. 20-21.
 • Perzanowska B., Teresa Strzembosz i jej dzieło poradnictwa rodzinnego w Polsce, Łomianki 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0460390a-c12b-4c1a-9517-05f6bb8d9425
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.