PL EN


2016 | 5 | 2 | 195-204
Article title

IDENTIFICATION MODELING OF POLISH ELECTRIC POWER EXCHANGE

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper contains selected results of identification modeling of Polish Electric Power Exchange (EPE). In order to obtain EPE system model it was performed identification based on figures of EPE’s Day-Ahead Market. During performing identification process, parametric arx model in System Identification Toolbox environment was utilized. Generated EPE parametric model has been further used for performing simulation tests and realization of susceptibility testing. Suitable models were implemented in Simulink software. As a result of simulation and susceptibility testing, many interesting findings has been delivered.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
195-204
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • PhD student at the Faculty of Science, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH)
 • Department of Computer Science, Faculty of Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH)
References
 • Contreras J., Espínola R., Nogales F. J., and Conejo A. J. (2003), ARIMA Models to Predict Next-Day Electricity Prices. IEEE Transactions On Power Systems, Vol. 18, No. 3, August, pp. 1014-1020.
 • Bina M. T., and Ahmadi D. (2015), Stochastic Modeling for the Next Day Domestic Demand Response Applications. IEEE Transactions On Power Systems, Vol. 30, No. 6, November, pp. 2880-2893.
 • Góra K., Strzała A. (2013), Forecasting Energy Prices on the Polish Power Exchange. Zarządzanie i Finanse. No. 3, Part 2, pp. 17-32.
 • Królikowski A., Horla D. (2005), Identyfikacja obiektów sterowania. Metody dyskretne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Warszawa.
 • Malko J. (2008), Rozpad systemu elektroenergetycznego. Wyłączanie źródeł. Przejście do pracy na potrzeby własne. Ocena zdolności utrzymania się źródła na potrzeby własne. Raport z realizacji: zadanie nr 6, podzadanie nr 6.2.7. Projekt Badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 pt. “Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju: Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej”. Wydział Elektryczny. Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Mielczarski W. (2000), Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. ARE S.A. Warszawa.
 • Paska J. (2005), Niezawodność systemów elektroenergetycznych. OW PW, Warszawa.
 • Raczkowski K. (2014), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia, prawo, zarządzanie. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa.
 • Tchórzewski J., Marlęga R. (2015), Model parametryczny bezpieczeństwa rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej i jego implementacja w środowisku MATLABA i Simulinka. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 8, część 3, Wydawnictwo SAN, Warszawa, str. 323-334.
 • Tchórzewski J. (2013), Rozwój system elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów. Monografie, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław.
 • Tchórzewski J. (2010), The Security of Polish Electrical Power System Development, [in:] Different Faces of Security from Knowledge to Management. Institute for Security and Development Policy, [ed.] Raczkowski K., i in., Stockholm-Nacka, Sweden, str.237-263.
 • Tchórzewski J. (2009), Ocena modeli rozwoju systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa. Materiały Konferencyjne XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”. PG. Gdańsk-Jurata.
 • Tchórzewski J. (2008), Development of Electrical Power System from Point of Viev of Safetly. Preccedings of 2008 IEEEI 25-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. IEEE Xplore.
 • Tchórzewski J. (1990), Inżynieria rozwoju systemów, Monografie nr 18, WSR-P, Siedlce.
 • Zimmer A., Englot A. (2005), Identyfikacja obiektów i sygnałów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-046125ba-66b7-4899-9e6b-fd5e033321a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.