Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10(2) | 149-160

Article title

Z Nowolipek do Portofino. O „przeprowadzce” kwestii kobiecych z dwudziestolecia do współczesności

Content

Title variants

EN
From Nowolipki to Portofino. About the „move” of woman’s issues from interwar period to contemporary times

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą zetknięcia ze sobą dwóch powieści: Dziewcząt z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej (1935) oraz Dziewczyn z Portofino Grażyny Plebanek (2005). Dokonano w nim przedstawienia motywów, które czynią obie publikacje „siostrzanymi”. Elementy te zostały wybrane ze względu na ich istotne znaczenie dla poruszanej w utworach problematyki kwestii kobiecych. Ujawniony dzięki tym zabiegom potencjał interpretacyjny otwiera szkic na dalsze badania.
EN
The article is an attempt at bringing two novels together: Dziewczęta z Nowolipek written by Pola Gojawiczyńska (1935) and Dziewczyny z Portofino by Grażyna Plebanek (2005). It features a presentation of motives, which cause the two publications to be „sorolal” pieces of work. Those elements were chosen because of their essential meaning for problematic aspects of woman’s issues, which is present in texts. Interpretative potential disclosed by these measures opens the field for further explorations.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Araszkiewicz A. 2014. Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym. Warszawa.
 • Büthner-Zawadzka M. 2008. Dziewczęta i dziewczyny: bohaterki Gojawiczyńskiej i Plebanek jako obce/inne w przestrzeni miejskiej. W Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego, P. Cieliczko, P. Kuciński (red.). Warszawa. 31–44.
 • Burzyńska A. 2006. Wprowadzenie. W A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Kraków. 13–44.
 • Cieślak-Sokołowski T. 2012. „Blisko tekstu – lektura krytyczna, dydaktyka uniwersytecka a teorie kulturowe”. Edukacja nr 2 (118). 86–92.
 • Gojawiczyńska P. 1987. Dziewczęta z Nowolipek. Warszawa.
 • Graff A. 2008. Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa.
 • Konarzewska M. 2008. Świadomość spoza kanonu. O Dziewczynach (z Portofino) i paru mo/enstrualnych tekstach feministycznych. W Polska literatura najnowsza – poza kanonem, Paulina Kierzek (red.). Łódź.
 • Kwiatkowski J. 1990. Literatura dwudziestolecia. Warszawa.
 • Plebanek G. 2005. Dziewczyny z Portofino. Warszawa.
 • Perloff M. 2004. Introduction: Differential Reading. W Differentials: Poetry, Poetics, Pedagogy, Marjorie Perloff. Tuscaloosa. 3–60.
 • Sikora K. 2000. „«Dźwięk», który nie jest nawet cząstką ciebie – imię a tożsamość”. W Tożsamość człowieka. Psychologia osobowości 4, A. Gałdowa (red.). Kraków. 185–196.
 • Termińska K. 1993. „Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza”. Język Artystyczny nr 8. 85–104.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0462d66e-bf35-42e8-b30a-c11fce58ef00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.