PL EN


2010 | 2(12) | 69-82
Article title

W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Building a Cultural Heritage Preservation System in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transformacja postawiła przed dziedzictwem kulturowym w Polsce nowe wyzwania i nowe zagrożenia. Szerokiej i kompleksowej analizie systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 zosta! poświęcony raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej, który odbył się w Krakowie we wrześniu 2009 r. Wskazano w nim trzy zjawiska, które znacząco wpłyną na stan zabytków w przyszłości. Są to: narastający z dużym przyspieszeniem proces przekształceń całego zasobu budowlanego, powodujący zwiększanie presji funkcji ekonomicznych na kształt krajobrazu kulturowego; rosnący popyt na dziedzictwo jako konsekwencję ujednolicających skutków globalizacji i ogromnego wzrostu znaczenia gospodarczego turystyki; przeniesienie punktu ciężkości z wartości dziedzictwa na potrzeby społeczeństwa. Tę zmianę sposobu traktowania dziedzictwa można by określić jako zmianę statusu ontologicznego dziedzictwa. Dotychczasowe narzędzia prawne i finansowe przystosowane do "obsługi" systemu statycznego realizowanego w warunkach centralnego sterowania i ekonomii nakazowo-rozdzielczej tworzyły system ochrony zabytków. Dzisiaj stajemy przed pilną koniecznością stworzenia w Polsce systemu efektywnego zarządzania dziedzictwem, który byłby przekonujący dla społeczności lokalnych, stanowiących - wraz z właścicielami i użytkownikami zabytków - podstawowe ogniwa opieki nad dziedzictwem.
EN
After its political transformation, Poland had to face new challenges and threats concerning its cultural heritage. The Congress of Polish Culture, organised in Cracow in September 2009, prepared a comprehensive report on the cultural heritage preservation system in Poland after 1989. The authors of the report indicate three phenomena that can have a significant impact on the future of Polish historical monuments: an accelerating process of transformation of building stock, leading to stronger pressures of economic factors on the cultural landscape; a growing demand for heritage as a backlash against the homogenising effects of globalisation and a result of the increasingly important economic role of tourism; a shift in focus from the value of heritage to the needs of society. This new approach to heritage can be described as a change in its ontological status. The existing legal and financial tools of monument protection were adapted to a static situation typical of a centrally- planned economy and a command-and-quota system. Today, we need to create a new effective programme of heritage management that would satisfy local communities who, together with the owners and users of monuments, are crucial for heritage protection.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bell D. (1998). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Costonis J.J. (1974). Space Adrift. Landmark Preservation and the Marketplace. Chicago-London: University of Illinois Press.
 • Heilbrun J., Gray Ch.M. (2001). The Economics of Art and Culture. Cambridge: Cambridge University Press. Howard P. (2003). Heritage. Management, Interpretation, Identity. London-New York: Continuum.
 • Mikułowski-Pomorski J. (2005). Kultura wobec społecznej transformacji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Purchla J. (2002). "Kultura a transformacja Polski", w: J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Purchla J. (2005). Dziedzictwo a transformacja. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Purchla J. (red.) (2009). Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989. Warszawa.
 • Purchla J., Palmer R. (red.) (2010). Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 • Soldani A., Jankowski D. (2004). Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Throsby D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zalasińska K. (2010). Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04663fc7-a4da-4ec0-8e76-cd0bf5abef98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.