Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 8 | 25-30

Article title

ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DZIECI OD URODZENIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE

Authors

Content

Title variants

EN
DEVELOPMENT OF LANGUAGE COMPETENCE IN CHILDREN FROM BIRTH TO THE BEGINNING OF EDUCATION AT SCHOOL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nabywanie kompetencji językowych jest procesem złożonym i długotrwałym. Pierwsze doświadczenia językowe dziecko zdobywa w rodzinie. Na rozwój mowy ma wpływ sposób porozumiewania się rodziców, język rodzeństwa, dziadków, opiekunów. Dziecko w tym okresie jest odbiorcą komunikatów do niego kierowanych oraz mimowolnym słuchaczem wypowiedzi kierowanych do innych członków rodziny. Duży wpływ na rozwój języka w tym okresie ma telewizja i literatura dziecięca. Drugi etap nabywania kompetencji językowych przypada na okres przedszkolny. Dziecko jako członek grupy społecznej poznaje reguły rządzące językiem ojczystym. Kompetencje językowe rozwija podczas zabawy z rówieśnikami, podczas zajęć porannych, kontaktu z  literaturą. Ogromny wpływ na rozwój mowy ma język nauczyciela. Duże utrudnienia w komunikacji powodują zaburzenia w rozwoju mowy. Częste i rzadko występujące wady wymowy diagnozuje i pomaga pokonać logopeda.
EN
Acquiring language competence is a complex and long process. First language experience is acquired by the child at childhood. Development of speech is influenced by the way the parents, siblings or grandparents communicate. Also important in the child’s speech devolpment are television, literature, being a part of social group, playing with its peers, etc. Big difficulty in communication is caused by speech disorder, in which case a speech therapist is needed to treat it.

Year

Issue

8

Pages

25-30

Physical description

References

  • Bula D., Niesporek-Szamburska B., Komunikacja językowa dzieci, [w:] Dziecko w świecie języka, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
  • Czarnecki K.M., Psychologia rozwojowa, osobowości i  zachowania człowieka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2007.
  • Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
  • Grochowska M., Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli o  znaczeniu przedszkolnej edukacji językowej, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w  dzieciństwie, red. D. Waloszek, Kraków 2009.
  • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa Podstawa programowa, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2010.
  • Krzywoń D., Zabawy Fundamentalne jako propozycja pracy z dzieckiem u progu szkoły, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka, D. Krzywoń i  B. Matusek (red.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2009.
  • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
  • Prus-Wiśniewska H., Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1995.
  • Tenta H., Dzieci odkrywają litery. Zabawy językowe w  przedszkolu, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1), [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0466a094-fe5f-4d99-87fa-2963a33d5221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.