Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 57-70

Article title

Wielkie wydarzenia jako katalizator procesów rewitalizacji

Content

Title variants

EN
Mega events as catalysts for urban regeneration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem referatu jest naświetlenie procesów rewitalizacji towarzyszących organizacji wielkich wydarzeń w dwóch aspektach: 1) rewitalizacja jako motor lub jako skutek działań; 2) lokalność i regionalność procesów rewitalizacji. Omówieniu tych zjawisk służą przykłady miast-organizatorów wielkich wydarzeń, Sydney (IO 2000), Pekin (IO 2008), Londyn (IO 2012) oraz Gdańsk (Euro 2012) i Szczecin (The Tall Ships Races 2013). Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób struktury wybudowane na jednorazowe wydarzenie (stadiony, hale wystawowe) mogą następnie zostać zintegrowane z tkanką miejską (fizycznie, funkcjonalnie i społecznie) oraz jak powinna zostać skonstruowana długofalowa strategia wykorzystania tych struktur. Coraz częściej strategie dotyczące organizacji wielkich wydarzeń (zwłaszcza takich jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Kontynentu lub Świata w Piłce Nożnej) obejmują fazę po ich zakończeniu, uwzględniając okres nawet kilkunastu kolejnych lat. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce w Gdańsku, gdzie lokalizacja stadionu i związanej z nim infrastruktury transportowej była tylko jednym z aspektów transformacji dzielnicy Letnica. W niektórych przypadkach ten aspekt jest szczególnie silnie brany pod uwagę, jak np. podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
EN
The aim of the paper is to highlight the revitalisation processes accompanying the organisation of major events in two aspects: 1) revitalisation as a cause or result of actions; 2) local and metropolitan area impact of regeneration processes. Both issues are analysed via five case studies of cities hosting majorevents including Sydney (2000 Olympics), Beijing (2008Olympics), London (2012 Olympics), Gdańsk (Euro 2012), Szczecin (Tall Ships Races 2013). The key issue is to answer the question of how structures built for a one-time event (stadiums, exhibition halls) can then be integrated into the urban fabric (physically, functionally, socially) and what the most important aspects of a long-term strategy for the use of these structures are. Increasingly, organisation strategies for megaevents (e.g. Olympic Games, European Football Championships, Football World Cup) include the phase after event completion, even taking into account a period of several consecutive years. For example, this was the case with Gdańsk where the location of the stadium and related transportationinfrastructure was one of the key aspects of the transformation of its parent city district. In some cases, this aspect is particularly strongly taken into account, such as in the case of the 2012 Olympic Games in London.

Year

Issue

2

Pages

57-70

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska

References

 • A Living Legacy, 2012, Sydney Olympic Park Authority (SOPA).
 • Coates D., Humphreys B., 2003, Professional Sports Facilities, Franchises and Urban Economic Development, Public Finance and Management, No. 3(3), s. 335-357.
 • Davey P., 2000, Sporting Chances. Olympic Leisure Reshapes Sydney, The Architectural Review, Vol. CCVIII, No. 1244, s. 50-53.
 • Davis J., Thornley A., 2010, Urban regeneration for the London 2012 Olympics: Issues of land acquisition and Legacy, City Culture Society, 1 (2010), s. 89-98.
 • Kociel P., 2012, Tymczasowo Olimpijski, Sportplus, Vol. 8 (61), s. 53-57.
 • Kostrzewska M., Rembeza M., 2012, European Football Championship – Euro 2012 in Poland: the Impact on the Host-cities’ Development, Journal of US-China Public Administration, Vol. 9, No. 10, s. 1215-22.
 • Liao H., Pitts A., 2006, A Brief Historical Review of Olympic Urbanization, The International Journal of the History of Sport, 23:7, s. 1232-52.
 • Raport:Wpływ organizacji finału regat The Tall Ships Races 2013 na gospodarkę miasta Szczecin, Urząd Miasta Szczecin; źródło: http://bip.um.szczecin.pl, data dostępu: 07.03.2014.
 • Smith A., 2012,Events and Urban Regeneration: The Strategic Use of Events to Revitalize Cities, New York: Routledge.
 • Solberg A.H., Preuss H., 2007, Major Sports Events and Long-Term Tourism Impacts, Journal of Sport Management, No. 21, s. 213-234.
 • Sustainability through Sport. Implementing the Olympic Movement’s Agenda 21, 2012, International Olympic Committee.
 • Wainwright O., 2012, The Games and the City, Topos, nr 79, s. 91-103.
 • Wasilczuk J., Zawadzki K., 2011, Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Zhang Li, Zhao X.S., 2009, City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing, Cities 26, s. 245-254.
 • China Today: http://www.chinatoday.com.cn/english; data dostępu: 05.11.2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-046e9755-aaf7-4494-a7a7-0290b4219e38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.