PL EN


2018 | 1(9) | 99-108
Article title

Społeczna rola państwa w kontekście totalitarnego wymiaru techniki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo człowieka stanowi podstawową rację istnienia organizacji państwowej. Koncepcja pozytywnej roli państwa spełnia się przede wszystkim w istotnej funkcji pomocniczej, wspierającej społeczny rozwój człowieka. Negatywna koncepcja rozumienia państwa wyraża się natomiast w akceptacji totalitarnych form przymusu, przeczących społecznemu charakteru, przypisanemu naturalnie każdemu człowiekowi. Ważny punkt analizy tych zjawisk stanowią tayloryzm i fordyzm, które zainicjowały nowe postrzeganie pracy w ekonomii. Natomiast odwołanie się do analiz prognostycznych, u podstaw których leży praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, pozwoliło na akcentowanie bezpieczeństwa obywateli w aspekcie technologicznego funkcjonowania społeczeństw. Przedstawiona problematyka totalitarnych form przymusu, których podstawowe narzędzie mogą stanowić różne technologie, jawi się jako główne zagrożenie społecznego rozwoju człowieka w przyszłości.
Year
Issue
Pages
99-108
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-046f6e19-2a32-4b7a-b324-05f02f6df333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.