Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 9 | 62-72

Article title

O efekcie zachęty w prawie pomocy publicznej

Content

Title variants

EN
Incentive effect in state aid law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, wynikającym wprost z art. 107 ust. 3 TFUE, jest jej konieczność. Wsparcie przyznawane przez państwo członkowskie jest zatem niezbędne do realizacji danego projektu – musi stanowić zachętę do realizacji działań wpisujących się w politykę gospodarczą państwa. W innym bowiem przypadku przyznawane wsparcie finansowe będzie służyło jedynie poprawie ogólnej sytuacji finansowej beneficjenta wsparcia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w zarysie rozwiązań prawnych w zakresie efektu zachęty, przyjętych przez Komisję Europejską w wydawanych przez nią wytycznych oraz w przyjętym niedawno nowym rozporządzeniu uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
EN
One of the requirements of a compatibility of State aid with the internal market, arising from art. 107 (3) of TFEU, is its necessity. The aid granted from the State has to be necessary to execute a project – it should be a kind of an incentive to pursue projects, which are compatible with the economic policy of a State. In other case, the granted aid will only lead to improvement of financial position of a beneficiary. The aim of this article is to present some legal solutions connected with an incentive effect, which were lately accepted by European Commission in its guidelines and in a new regulation which declares certain categories of aid compatible with the internal market

Contributors

  • Aplikant radcowski; pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04728eef-5ae6-4e2f-a366-5ba809096a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.