PL EN


2018 | 2 | 165-180
Article title

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA (NA PRZYKŁADZIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM)

Content
Title variants
EN
CHILD SAFETY (ON THE EXAMPLE OF SAFETY IN ROAD TRANSPORT)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Safety is one of the basic psychological needs, and at the same time, a state that gives a sense of confidence and a guarantee of its preservation and a chance for self-improvement. This is a situation characterized by the lack of risk of losing something that is particularly important for a person. In reference to a child, it acquires a unique meaning, because it is an important element of a positively created educational environment. Ensuring safety and safe living conditions is the responsibility of the family, school, social organizations and institutions. This involves also a road traffic safety, as every child is a road user. Undertaking research in this area, not only allows to get to know the state of affairs, but also indicates the directions of work with children, which will translate into an increase in their safety..
Keywords
Year
Issue
2
Pages
165-180
Physical description
Contributors
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Poland)
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Poland)
author
 • Catholic University in Ružomberok (Slovakia)
References
 • Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiska. Warszawa: Scholar.
 • Borkowski, J. (ed.) (2000). Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania. Warszawa: AON.
 • Kawula, S. (2014). Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. In: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (ed.), Pedagogika rodziny, Toruń: UMK.
 • Kołodziejczyk, A. (2007). Bezpieczeństwo jako fenomen społeczny, pojęcie bezpieczeństwa, jego interpretacje i odmiany. Saeculum Christianum, 15, 1.
 • Korzeniowski, L. (2000). Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona. In: P. Tyrała (ed.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków: PSB.
 • Łobocki, M. (2004). Zarys teorii wychowania. Kraków: Impuls.
 • Maslow, A. H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
 • Mazur, P. (2009). Kultura prawna a wychowanie do bezpieczeństwa życia codziennego i pracy. In: M. Rybakowski (ed.), Edukacja – praca – bezpieczeństwo (p. 99-107), Zielona Góra: UZ.
 • Mazur, P. (2014). Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na przestrzeni wieków – zarys zagadnienia. In: B. Komorowska, P. Mazur (ed.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Aktualne zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej (p. 57-69), Chełm: PWSZ.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. RP, 2017, poz. 356).
 • Siek, S. (1984). Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych I obrazu siebie. Warszawa: KAW.
 • Stańczyk, J. (1996). Paradygmat bezpieczeństwa narodowego. In: J. Stefanowicz (ed.), Między tożsamością i wspólnotą, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Świniarski, J. (2008). Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym. w: M. Lisiecki (ed.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa.
 • Świniarski, J. (1997). O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa–Pruszków: ULMAK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0472e2c9-0eb7-455c-9e0f-f325a28aa159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.